ภาษาบัชการ์ดี

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ภาษาบัซการ์ดี เป็นภาษากลุ่มอิหร่านตะวันตกเฉียงใต้ ที่ใช้พูดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านในจังหวัดเกอร์มาน ซิสสถานและบาลูเชสถาน และโฮร์โมสกัน มีสำเนียงการพูดแตกต่างกันมากมาย

ภาษาบัชการ์ดี
ประเทศที่มีการพูดอิหร่าน
ตระกูลภาษา
รหัสภาษา
ISO 639-3