ภาษาทอกพิซิน (Tok Pisin; tok แปลว่า "คำ" หรือ "ภาษา", pisin แปลว่า "ธุรกิจ" หรือ "ภาษาผสมแก้ขัด") เป็นภาษาจำพวกครีโอลที่พูดในประเทศปาปัวนิวกินี เป็นหนึ่งในภาษาทางการของปาปัวนิวกินี และเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดในประเทศ มีคนพูดเป็นภาษาที่ 2 ประมาณ 2 ล้านคน ทอกพิซินเรียกเป็นชื่ออื่นว่า "ภาษาอังกฤษพิดจินเมลานีเซีย" (Melanesian Pidgin English) หรือ "ภาษานีโอ-เมลานีเซีย" (Neo-Melanesian)

ภาษาทอกพิซิน
ประเทศที่มีการพูดประเทศปาปัวนิวกินี
จำนวนผู้พูด3-4 ล้านคน; 120,000 คนเป็นภาษาแม่  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการประเทศปาปัวนิวกินี
รหัสภาษา
ISO 639-2tpi
ISO 639-3tpi

มีการใช้ภาษาทอกพิซินอยู่บ้างในสื่อมวลชนและรัฐบาล อย่างไรก็ดี ภาษาอังกฤษยังคงเป็นที่ใช้มากกว่าในบริบทเหล่านี้ ในโรงเรียนบางแห่ง ภาษาทอกพิซินเป็นภาษาที่ใช้สอนใน 3 ปีแรกของการเรียนชั้นต้น

คำศัพท์ของภาษานี้ 5 ใน 6 มาจากตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน และ 1 ใน 6 มาจากตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน และมีไวยากรณ์ที่มีพื้นฐานจากไวยากรณ์ภาษาแก้ขัดอย่างง่าย โดยที่มีความไม่สม่ำเสมอต่าง ๆ

วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ในภาษาทอกพิซิน