ภาษากะเหรี่ยงสะกอ

ภาษากะเหรี่ยงสะกอ (S'gaw Karen) หรือ ภาษากะเหรี่ยงขาว หรือ ภาษาปกาเกอะญอ เป็นภาษาของชาวกะเหรี่ยงสะกอ มีผู้พูดทั้งหมด 1,584,700 คน พบในพม่า 1,284,700 คน (พ.ศ. 2526) ในลุ่มแม่น้ำอิระวดี ในไทยพบ 300,000 คน (พ.ศ. 2530) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงราย ใกล้แนวชายแดนพม่า ผู้พูดส่วนใหญ่นับถือความเชื่อดั้งเดิมหรือศาสนาคริสต์จัดอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษากลุ่มทิเบต-พม่า สาขากะเหรี่ยง สาขาย่อยสะกอ-บไฆ เรียงประโยคแบบประธาน-กริยา-กรรม

ภาษากะเหรี่ยงสะกอ
ประเทศที่มีการพูดรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า, ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย
จำนวนผู้พูด1,584,700 คน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
จีน-ทิเบต
ระบบการเขียนอักษรพม่า (ชุดอักษรกะเหรี่ยงสะกอ)
อักษรละติน
รหัสภาษา
ISO 639-3ksw

สัทวิทยาแก้ไข

มีเสียงพยัญชนะต้นมากกว่าภาษาไทย ไม่มีเสียงตัวสะกด มีเสียงพยัญชนะควบกล้ำมาก นอกจากกล้ำกับเสียง ร ล ว แล้ว ยังกล้ำกับเสียง ก (คล้ายเสียง g ในภาษาอังกฤษ) และเสียง ย ได้ด้วย มีสระเดี่ยวเท่ากับภาษาไทย แต่ความสั้นยาวของสระไม่มีนัยสำคัญทางภาษาศาสตร์ เสียงวรรณยุกต์มี 5 เสียง คือ

 • เสียงกลาง-ระดับ อาจมีเสียงขึ้นหรือตกเล็กน้อยในตอนท้าย คล้ายเสียงสามัญในภาษาไทย
 • เสียงกลาง-ตก คล้ายเสียงเอกกึ่งเสียงโทในภาษาไทย มีลมออกมามากกว่าปกติทำให้เสียงต่ำทุ้ม
 • เสียงสูงขึ้น-ตก คล้ายเสียงตรีกึ่งเสียงโทในภาษาไทย แต่เสียงสูงกว่าเล็กน้อย
 • เสียงสูง-ระดับ เกิดกับคำตายเสียงสั้น คล้ายกับเสียงตรีในคำตายเสียงสั้นในภาษาไทย เช่น พะ โต๊ะ
 • เสียงต่ำ-ระดับ เกิดเฉพาะคำตายเสียงสั้นเท่านั้นคล้ายกับเสียงเอกนำตายเสียงสั้นในภาษาไทย เช่น แกะ จุ ปะ

ตัวอย่างภาษาะเหรี่ยงสะกอ ได้แก่

 • ต่า กุ๊ ญ่า ถ่อ เตอ แจ๊ะ หา = อาการดีขึ้นหรือยัง
 • ซฺวี่ ถ่อ เตอ เจ๊ะ เตอ เจ๊ะ = เลือดออกซิบๆ

การเขียนด้วยอักษรโรมันแก้ไข

สระแก้ไข

 • a ตรงกับสระอาในภาษาไทยหรือเสียง a ในภาษาสเปนและภาษาอิตาลี
 • e ตรงกับสระเออในภาษาไทยหรือเสียงe ในภาษาฝรั่งเศส
 • i ตรงกับสระอีในภาษาไทยหรือเสียงe ในภาษาสเปนและภาษาอิตาลี
 • o ตรงกับสระโอในภาษาไทยหรือเสียง o ของภาษาสเปน
 • u ไม่ตรงกับสระในภาษาไทยเป็นเสียงที่อยู่ระหว่างสระอูกับสระอือ หรือระหว่าง u กับ i ในภาษาสเปน
 • ai ตรงกับสระแอในภาษาไทย
 • ei ตรงกับสระเอในภาษาไทย
 • au ตรงกับสระออในภาษาไทย
 • oo ตรงกับสระอูในภาษาไทย
 • ' ตรงกับสระเออะในภาษาไทย เป็นเสียงสั้นๆ

พยัญชนะแก้ไข

 • k ตรงกับไทย ก เช่น ka = ก๊ะ
 • hk ตรงกับไทย ค เช่น hka = คะ
 • g เหมือน g ในภาษาอังกฤษ แต่เป็นเสียงในลำคอมากกว่าภาษาอังกฤษ
 • q ออกเสียงในลำคอพร้อมกับพ่นเสียง คล้าย j ในภาษาสเปน
 • ng ตรงกับภาษาไทย ง
 • c ตรงกับภาษาไทย จ คล้ายกับเสียง ch ในภาษาอังกฤษแต่เสียงเบกว่า
 • ns ตรงกับภาษาไทย ช คล้ายเสียง ch ในภาษาสเปน
 • ny ตรงกับภาษาไทย ญ หรือเสียง n ในภาษาสเปน
 • t ตรงกับภาษาไทย ต
 • ht ตรงกับภาษาไทย ท
 • d ตรงกับภาษาไทย ด
 • n ตรงกับภาษาไทย น
 • p ตรงกับภาษาไทย ป หรือ p ในภาษาสเปน
 • hp ตรงกับภาษาไทย พ หรือ p ในภาษาอังกฤษ
 • b ตรงกับภาษาไทย บ
 • m ตรงกับภาษาไทย ม
 • y ตรงกับภาษาไทย ย แต่มีชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มออกเสียงคล้าย z ในภาษาอังกฤษ
 • r ตรงกับภาษาไทย ร หรือ r ในภาษาสเปน
 • l ตรงกับภาษาไทย ล
 • w เป็นเสียงระหว่างไรฟัน v หรือเสียง f เบาๆ
 • s ตรงกับภาษาไทย ซ
 • h ตรงกับภาษาไทย ฮ หรือ j ในภาษาสเปน
 • eh ตรงกับภาษาไทย เอ้อ
 • ah ตรงกับภาษาไทย อ๋า

วรรณยุกต์แก้ไข

การเขียนวรรณยุกต์ในภาษากะเหรี่ยงมีสองแบบคือแบบที่แทนด้วยตัวสะกด นิยมใช้ในการพิมพ์ กับแบบที่ใส่เป็นเครื่องหมายบนสระ นิยมใช้กับการเขียนด้วยมือ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • av หรือ ă เป็นเสียงสูงกลาง ออกเสียงในเวลาสั้นๆ คล้ายเสียงตรีในภาษาไทย
 • aj หรือ à เสียงกลาง-ตก คล้ายเสียงเอกกึ่งเสียงโทในภาษาไทย
 • af หรือ ä เสียงสูงขึ้น-ตก คล้ายเสียงตรีกึ่งเสียงโทในภาษาไทย
 • ax หรือ â เสียงต่ำ ออกเสียงในเวลาสั้น คล้ายเสียงเอกในภาษาไทย
 • az หรือ ā เสียงกลาง ออกเสียงยาว คล้ายเสียงสามัญในภาษาไทย
 • a เสียงกลางสูง ออกเสียงปกติแต่สั้นกว่า az

ไวยากรณ์แก้ไข

สรรพนามแก้ไข

 • y' บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ เป็นประธานของประโยค
 • yaz บุรุษที่หนึ่งเอกพจน์ เป็นกรรม
 • p'waiseif บุรุษที่ 1 พหูพจน์ เป็นได้ทั้งกรรมและประธาน
 • pgaz บุรุษที่ 1 พหูพจน์ เป็นกรรม
 • naz บุรุษที่สองเป็นกรรม
 • n' บุรุษที่สอง เป็นประธาน
 • su หรือ suwaiseif บุรุษที่ 2 พหูพจน์ เป็นได้ทั้งกรรมและประธาน
 • av หรือ av wei บุรุษที่สาม เอกพจน์ เป็นได้ทั้งกรรมและประธาน และใช้กับสิ่งไม่มีชีวิตและสัตว์ได้ด้วย
 • auz บุรุษที่ 3 ใช้ได้กับทั้งมีและไม่มีชีวิต แต่เป็นกรรมเท่านั้น

คุณศัพท์แก้ไข

วางไว้ข้างหลังคำนามที่ขยาย คำวิเศษณ์อยู่ข้างหลังคำกริยาที่ขยายเช่นกัน

ประโยคแก้ไข

โครงสร้างประโยคแบบประธาน-กรรม-กริยา คำที่ใช้บอกหน้าที่ของคำเป็นแบบปรบท

อ้างอิงแก้ไข

 • โยเซฟ เซกีมอต. พจนานุกรมปกาเกอะญอ-ไทย-ฝรั่งเศส-อังกฤษ.กทม. หน้าต่างสู่โลกกว้าง. 2549
 • ศัพทานุกรมไทย-คำเมือง-ม้งขาว-กะเหรี่ยงสะกอ-มูเซอดำ สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชนบท. กทม. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2530.
 • Gordon, Raymond G., Jr. (ed.), 2005. Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com/.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข