กลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ

กลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ (Northwest Semitic languages) เป็นกลุ่มย่อยของกลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตก มีผู้พูดประมาณ 8 ล้านคนในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 3 สาขา คือ ภาษายูการิติก (ตายแล้ว) ภาษาคานาอันไนต์ (รวมภาษาฮีบรู) และภาษาอราเมอิก บางครั้งรวมกลุ่มภาษานี้เข้ากับภาษาอาหรับแล้วจัดเป็นกลุ่มภาษาเซมิติกกลาง

กลุ่มภาษาเซมิติกตะวันตกเฉียงเหนือ
Levantine
ภูมิภาค:พบมากในตะวันออกกลาง
การจําแนก
ทางภาษาศาสตร์
:
แอโฟรเอชีแอติก
กลุ่มย่อย:
กลอตโตลอก:nort3165[1]

ภาษายูการิติกที่ตายแล้วเป็นหลักฐานรุ่นแรกสุดของกลุ่มภาษานี้ ภาษายูการิติกไม่มีเสียง /dˤ/ (ḍ) แต่แทนที่ด้วยเสียง /sˤ/ (ṣ) (ลักษณะเดียวกับที่ปรากฏในภาษาอัคคาเดีย) เสียงนี้กลายเป็นเสียง /ʕ/ ในภาษาอราเมอิก (ในภาษาอราเมอิกโบราณ เสียงนี้เขียนด้วยอักษรกอฟ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษายูการิติกไม่ได้เป็นภาษาต้นแบบของกลุ่มนี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนเสียงนี้พบได้ในคำว่า “โลก” : ภาษายูการิติก /ʔarsˤ/ (’arṣ), ภาษาฮีบรู /ʔɛrɛsˤ/ (’ereṣ) และภาษาอราเมอิก /ʔarʕaː/ (’ar‘ā’) ภาษายูการิติกต่างจากภาษาในกลุ่มเดียวกันตรงที่ว่ายังคงมีคำที่ขึ้นต้นด้วย /w/ ในขณะที่ภาษาที่เหลือแทนที่ด้วย /y/

แหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของภาษานี้ได้แก่บริเวณที่ในปัจจุบันเป็นประเทศอิสราเอล ซีเรีย จอร์แดน เลบานอนและคาบสมุทรไซนาย การเลื่อนเสียงสระจาก /aː/ เป็น /oː/ เป็นการแยกภาษาคานาอันไนต์ออกจากภาษายูการิติก ตัวอย่างการเปลี่ยนเสียง ได้แก่

การเปลี่ยน ภาษายูการิติก ภาษาอราเมอิก ภาษาฮีบรูไบเบิล ภาษาฮีบรูสมัยใหม่ ความหมาย
/ð/ ()→/z/ ḏhb דהב /dəhab/ - [dəhav] (dəhaḇ) זהב /zaːhaːb/ - [zaːhaːv] (zāhāḇ) זהב /zaˈhav/ ทอง
/θ/ ()→/ʃ/ (š) ṯlṯ תלת /təlaːt/ - [təlaːθ] (təlāṯ) שלש /ʃaːloːʃ/ (šālōš) שלש/שלוש /ʃaˈloʃ/ สาม
/zˤ/ ()→/sˤ/ () ṱw טור /tˤuːr/ (ṭûr) צור /sˤuːr/ (ṣûr) צור /tsur/ ภูเขา

อ้างอิง

แก้
 1. Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, บ.ก. (2013). "Northwest Semitic". Glottolog 2.2. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.

บรรณานุกรม

แก้
 • Blau, J. 1968. "Some Difficulties in the Reconstruction of 'Proto-Hebrew' and 'Proto-Canaanite'," in In Memoriam Paul Kahle. BZAW, 103. pp. 29–43
 • Cross, F. M. 1965. “The Development of the Jewish Scripts,” in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of W. F. Albright, ed. G. E. Wright. New York. Reprinted 1965, Anchor Book Edition; New York, pp. 133–202.
 • Cross, F. M. 1967. “The Origin and Early Evolution of the Alphabet,” EI 5: 8*-24*.
 • Cross, F. M. 1982. “Alphabets and pots: Reflections on typological method in the dating of human artifacts,” MAARAV 3: 121-136.
 • Cross, F. M. 1989. “The Invention and Development of the Alphabet,” in The Origins of Writing (ed. W. M. Senner; Lincoln: University of Nebraska), pp. 77–90.
 • Cross, F. M. and Freedman, D. N. 1952. Early Hebrew Orthography: A Study of the Epigraphic Evidence New Haven: American Oriental Society.
 • Daniels, Peter. 1996. The World’s Writing Systems. New York: Oxford.
 • de Moor, Johannes C. 1988. "Narrative Poetry in Canaan," UF 20:149-171.
 • Donner, H. and Rollig, W. 1962-64. Kanaanäische und aramäische Inschriften. 3 volumes. Wiesbaden. (5th ed.)
 • Driver, G. R. 1976. Semitic Writing: From Pictograph to Alphabet. 3rd edition. London.
 • Garbini, G. 1960. Il Semitico di nord-ovest. (And a critique by E.Y. Kutscher, JSS 10 (1965):21-51.)
 • Garnier, Romain; Jacques, Guillaume (2012). "A neglected phonetic law: The assimilation of pretonic yod to a following coronal in North-West Semitic". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 75 (1): 135–145. CiteSeerX 10.1.1.395.1033. doi:10.1017/s0041977x11001261.
 • Garr, R. 1985. Dialect Geography of Syria-Palestine, 1000-586 B.C.E. Philadelphia: UPenn.
 • Gelb, I. J. 1961. “The Early History of the West Semitic Peoples,” JCS 15:27-47.
 • Gelb, I. J. 1963. A Study of Writing. 2nd edition. Chicago.
 • Gibson, J. C. L. 1971-87. Textbook of Syrian Semitic Inscriptions. 3 Vols. Oxford: Clarendon.
 • Ginsberg, H. L. 1970. “The Northwest Semitic Languages,” in The World History of the Jewish People, volume 1/2: Patriarches. Tel Aviv.
 • Greenfield, J. C. 1969. “Amurrite, Ugaritic and Canaanite,” in Proceedings of the International Conference of Semitic Studies. Jerusalem. pp. 92–101.
 • Halpern, B. 1987. “Dialect Distribution in Canaan and the Deir Alla Inscriptions,” in “Working with No Data”: Semitic and Egyptian Studies Presented to Thomas O. Lambdin. Ed. D. M. Golomb. Winona Lake, IN: Eisenbrauns. pp. 119–39.
 • Harris, Z. 1939. Development of the Canaanite Dialects. AOS, 16. New Haven: AOS.
 • Herr, Larry G. 1980. "The Formal Scripts of Iron Age Transjordan," BASOR 238:21-34.
 • Hoftijzer, J. and Jongeling, K. 1995. Dictionary of the North-West Semitic inscriptions. 2 volumes. Leiden/New York: Brill. Not including Ugaritic.
 • Huehnergard, J. 1990. "Remarks on the Classification of the Northwest Semitic Languages," in The Balaam Text from Deir Alla Re-evaluated: proceedings of the international symposium held at Leiden, 21–24 August 1989. pp. 282–93.
 • Kaufman, S. A. 1988. “The Classification of North West Semitic Dialects of the Biblical Period and Some Implications Thereof,” in Proceedings of the Ninth World Congress of Jewish Studies (Panel Sessions: Hebrew and Aramaic Languages). Jerusalem: World Union of Jewish Studies. pp. 41–57.
 • Moran, William L. 1961. “The Hebrew Language in its Northwest Semitic Background,” in The Bible and the Ancient Near East: Essays in Honor of W. F. Albright, ed. G. E. Wright. New York. Reprinted 1965, Anchor Book Edition; New York, pp. 59–84.
 • Moran, William L. 1975. “The Syrian Scribe of the Jerusalem Amarna Letters,” in Unity and Diversity: Essays in the History, Literature, and Religion of the Ancient Near East (ed. H. Goedicke and J. J. M. Roberts; Baltimore/London: Johns Hopkins University Press) 146-166.
 • Moscati, Sabatino, ed. 1969. An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology. Porta Linguarum Orientalium, ns, 6. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
 • Naveh, J. 1987. Early History of the Alphabet: An Introduction to West Semitic Epigraphy and Palaeography. 2nd edition. Jerusalem: Magnes. Especially sections on West Semitic.
 • Parker, Simon B. 1997. Stories in Scripture and Inscriptions: Comparative Studies on Narratives in Northwest Semitic Inscriptions and the Hebrew Bible. Oxford: Oxford University Press.
 • Rabin, C. 1971. "Semitic Languages," Encyclopaedia Judaica, volume 14, pp. 1149–57.
 • Rabin, C. 1991. Semitic Languages (Jerusalem: Bialik). [in Hebrew]
 • Rainey, A. F. 1986 “The Ancient Hebrew Prefix Conjugation in the Light of Amarnah Canaanite,” Hebrew Studies 27:1-19.
 • Rainey, A. F. 1990. “The Prefix Conjugation Patterns of Early Northwest Semitic,” pp. 407–420 in Abusch, Tz., Huehnergard, J. and Steinkeller, P., eds. Lingering over Words, Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of William L. Moran. Atlanta: Scholars.
 • Renz, J. 1995. Handbuch der althebräischen Epigraphik. 3 volumes. Darmstadt.
 • Vaughn, A. 1999 “Palaeographic Dating of Judean Seals and Its Significance for Biblical Research,” BASOR 313:43-64.
 • Suchard, B. 2019 "The Development of the Biblical Hebrew Vowels: Including a Concise Historical Morphology" Brill p.37-50, 232-252