ปัสสาวะเป็นเลือด

(เปลี่ยนทางจาก ภาวะปัสสาวะมีโลหิต)

ปัสสาวะเป็นเลือด (อังกฤษ: hematuria) คือการที่มีเม็ดเลือดแดงปะปนอยู่ในปัสสาวะ มีทั้งแบบเห็นได้ด้วยตาเปล่า (gross hematuria) และแบบที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ (microscopic hematuria) หรือใช้ชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการในการตรวจ เลือดที่ปะปนในปัสสาวะนี้อาจมีที่มาได้จากทุกส่วนของทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก และท่อปัสสาวะ เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นิ่วไต หรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

Hematuria
ชื่ออื่นHaematuria
MicroHematuria.JPG
Microscopic hematuria
สาขาวิชาNephrology, urology
โรคอื่นที่คล้ายกันKidney stone disease, UTI, cancer, exercise induced hematuria

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

การจำแนกโรค
ทรัพยากรภายนอก

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Hematuria