ภาวดี ธนวิสุทธิ์

รองศาตราจารย์ภาวดี อังศุสิงห์ (ธนวิสุทธิ์) เป็นภูมิสถาปนิกชาวไทย ปัจจุบันเป็นอาจารย์และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เมืองซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา

รศ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์
เกิด ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
ผลงานสำคัญ
  • งานวางผังและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 4 และ 8 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • งานวางผังและออกแบบปรับปรุงผังหลักโครงการธนาซิตี้
  • งานวางผังและออกแบบโครงการวรารมย์
  • สวนปาร์กแอดสยาม (Park@Siam)[1]

ผลงานแก้ไข

  • หนังสือ การออกแบบสวนที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม [2]

อ้างอิงแก้ไข