สุขนาฏกรรมจินตนิยม

ประเภทของละครและภาพยนตร์
(เปลี่ยนทางจาก ภาพยนตร์รักตลก)

ภาพยนตร์รักตลก[1] หรือ สุขนาฏกรรมจินตนิยม[2] (อังกฤษ: romantic comedy film หรือย่อว่า rom-com หรือ romcom) เป็นภาพยนตร์ประเภทเบาสมอง เบิกบานใจ มีเนื้อเรื่องขำขัน มีประเด็นอยู่ที่ความรักในอุดมคติ เช่น รักแท้ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลาย ภาพยนตร์รักตลกเป็นแนวย่อยของภาพยนตร์ตลก เช่นเดียวกับภาพยนตร์รัก และมักจะมีองค์ประกอบของความเพี้ยนหรือตลกหน้าตาย แนวรักตลกยังสามารถใช้กับละครซีรีส์ทางโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 273.
  2. สำนักงานราชบัณฑิตสภา. ศัพท์วรรณกรรม (พิมพ์ครั้งที่ ๒ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑)