พื้นที่แห้งแล้ง เป็นสภาพอากาศที่แห้งและไม่มีน้ำ เกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและอยู่ในฤดูร้อน สิ่งที่มีผลมากที่สุดคือการเกษตร องค์การสหประชาชาติคาดว่าในแต่ละปี พื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดลงเท่ากับขนาดเนื้อที่ของประเทศยูเครน[ต้องการอ้างอิง] เนื่องจากภาวะฝนแล้ง และความไม่แน่นอนของสภาพอากาศ

พื้นดินแตกระแหง

ประเทศที่มีพื้นที่แห้งแล้งแก้ไข