ฟ็อยชท์ไมเออร์

ฟ็อยชท์ไมเออร์ (เยอรมัน: Feuchtmayer, Feuchtmayr, Feichtmair หรือ Feichtmayr) เป็นตระกูลประติมากร ช่างปูนปั้น และช่างปูน (plasterer) แบบโรโกโกเว็สโซบรุน (Wessobrunn) ที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมนี

แท่นบูชาและธรรมาสน์โดยฟรันทซ์ โยเซ็ฟ ฟ็อยชท์ไมเออร์ ภายในวัดเซนต์มารีอา (St. Maria) ไซเทินชเต็ทเทิน ประเทศออสเตรีย

สมาชิกที่มีชื่อเสียงของตระกูลนี้ก็มีพี่น้อง ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ, โยฮัน มิชชาเอล (ผู้พ่อ) และมิชชาเอล กับลูกและหลาน

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดยฟรันทซ์ โยเซ็ฟ ฟ็อยชท์ไมเออร์แก้ไข

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดยโยเซ็ฟ อันโทน ฟ็อยชท์ไมเออร์แก้ไข

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดยฟรันทซ์ ซาเวอร์ ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้พ่อ)แก้ไข

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดยโยฮัน มิชชาเอล ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้ลูก)แก้ไข

ผลงานบางชิ้นของโยฮัน มิชชาเอล ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้ลูก) ทำร่วมกับพี่ชาย ฟรันทซ์ ซาเวอร์ ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้พ่อ)

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมโดยฟรันทซ์ ซาเวอร์ ฟ็อยชท์ไมเออร์ (ผู้ลูก)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข