ฟุตบอลลีกภูมิภาค (บริษัท)

บริษัท ฟุตบอลลีกภูมิภาค (อังกฤษ: Regional Football League Company Limited) บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อบริหารและดูแลสิทธิประโยชน์รวมถึงลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของฟุตบอล ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2

ฟุตบอลลีกภูมิภาค
ก่อตั้ง16 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานใหญ่14 ซอยศรีนครินทร์ 7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เบนจามิน ตัน
(รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
กรวีร์ ปริศนานันทกุล (ประธานบริษัท)
เลขทะเบียน0105559027919
ทุนจดทะเบียน1,000,000 บาท

ประวัติ

แก้

บริษัทฟุตบอลลีกภูมิภาคจดทะเบียนก่อตั้งต่อ การกีฬาแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารและดูแลสิทธิประโยชน์รวมถึงลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของฟุตบอล ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2

ต่อมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมกีฬาฟุตบอลชุดใหม่ได้ทำการจดทะเบียนบริษัทใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่แทนบริษัทฟุตบอลลีกภูมิภาคในนาม บริิษัท ลีกภูมิภาคดิวิชั่น 2 จำกัด พร้อมกับทำการย้ายที่ทำการบริษัท