ฟุจิวะระ โนะ โยะรินะงะ

ฟุจิวะระ โนะ โยะรินะงะ (ญี่ปุ่น: 藤原 頼長โรมาจิFujiwara no Yorinaga; พฤษภาคม 1663 – 1 สิงหาคม 1699) ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในช่วงปลาย ยุคเฮอัง ในตำแหน่ง อูไดจิง หรือ มหาเสนาบดีฝ่ายขวา และเป็นหนึ่งในสมาชิกของ ตระกูลฟูจิวาระ ตระกูลที่ทรงอำนาจมากที่สุดในราชสำนักขณะนั้น

ฟุจิวะระ โนะ โยะรินะงะ
ภาพวาดของโยะรินะงะ
เกิดพ.ศ. 1663
ถึงแก่กรรม1 สิงหาคม พ.ศ. 1699
ตระกูลฟุจิวะระ
บุตร-ธิดาฟุจิวะระ โนะ ทะชิ
บิดาฟุจิวะระ โนะ ทะดะซะเนะ
พี่น้องฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ

โยะรินะงะเกิดเมื่อ พ.ศ. 1663 เป็นบุตรชายของ คัมปะกุ ฟุจิวะระ โนะ ทะดะซะเนะ และเป็นน้องชายของ ฟุจิวะระ โนะ ทะดะมิชิ ซึ่งโยะรินะงะก้าวหน้าในตำแหน่งอย่างรวดเร็วโดยได้รับตำแหน่ง ไนไดจิง หรือ มหาเสนาบดีฝ่ายกลาง เมื่อ พ.ศ. 1680 ขณะอายุเพียง 17 ปี และได้รับตำแหน่ง ซะไดจิง หรือ มหาเสนาบดีฝ่ายซ้าย เมื่อ พ.ศ. 1693 ขณะอายุเพียง 30 ปีและได้เป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) เพราะธิดาบุญธรรมของเขาคือ ฟุจิวะระ โนะ ทะชิ ได้เข้าพิธีอภิเษกกับ จักรพรรดิโคะโนะเอะ ทำให้จักรพรรดิโคะโนะเอะกลายเป็นเพียงจักรพรรดิหุ่นเชิดเพราะอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่โยะรินะงะดังเช่นที่อดีต จักรพรรดิโทะบะ พระราชบิดาของจักรพรรดิโคะโนะเอะเคยเป็นซึ่งโยะรินะงะมีบุตรชายที่สำคัญอยู่ 2 คนคือ ฟุจิวะระ โนะ โมะโระนะงะ (1681–1734) ที่ในเวลาต่อมาได้เป็น ไดโจไดจิง และ ฟุจิวะระ โนะ คะเนะนะงะ (1681–1701)

ในสงคราม กบฏปีโฮเง็ง เมื่อ พ.ศ. 1699 โยะรินะงะได้ไปสนับสนุนอดีต จักรพรรดิซุโตะกุ ขณะที่พี่ชายของเขาคือทะดะมิชิไปสนับสนุนทางฝั่ง จักรพรรดิโกะ-ชิระกะวะ ซึ่งโยะรินะงะก็ได้ถูกสังหารในที่รบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 1699 ขณะอายุเพียง 36 ปี