ฟุจิวะระ โนะ เซชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิซังโจ

ฟุจิวะระ โนะ เซชิ (ญี่ปุ่น: 藤原せい子โรมาจิFujiwara no Seishi,1515 – 25 เมษายน 1568) จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นจักรพรรดินีลำดับที่ 1 หรือ โคโง ใน จักรพรรดิซังโจ และเป็นพระมารดาของเจ้าชายอะสึอะกิระหรือ โค-อิชิโจ-อิง องค์รัชทายาทในรัชสมัย จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ

ฟุจิวะระ โนะ เซชิ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(皇后宮)พ.ศ. 1555

พระราชสมภพพ.ศ. 1515
เคียวโตะ
สวรรคต25 เมษายน พ.ศ. 1568
ตระกูลฟุจิวะระ
พระบิดาฟุจิวะระ โนะ นะริโตะกิ
พระสวามีจักรพรรดิซันโจ
พระบุตรเจ้าชายอะสึอะกิระ

บันทึก แก้ไข