ฟุจิวะระ โนะ เคนชิ (จักรพรรดิซันโจ)

จักรพรรดินีในจักรพรรดิซันโจ

ฟุจิวะระ โนะ เคนชิ (ญี่ปุ่น: 藤原 妍子 ; 1537 – 16 ตุลาคม 1570) จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นจักรพรรดินีลำดับที่ 2 หรือ ชูงู ใน จักรพรรดิซันโจ และเป็นพระมารดาของ เจ้าหญิงเทชิ จักรพรรดินีใน จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ และเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิโก-ซันโจ

ฟุจิวะระ โนะ เคนชิ (จักรพรรดิซันโจ)
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(ชูงู)พ.ศ. 1555
พระพันปีหลวงพ.ศ. 1561

พระราชสมภพพ.ศ. 1537
นครหลวงเฮอัง
สวรรคต16 ตุลาคม พ.ศ. 1570
พระราชวังหลวงเฮอัง
พระบิดาฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ
พระมารดามินะโมะโตะ โนะ รินชิ
พระสวามีจักรพรรดิซันโจ
พระบุตรเจ้าหญิงเทชิ