ฟุจิวะระ โนะ เก็นชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ

ฟุจิวะระ โนะ เก็นชิ (ญี่ปุ่น: 藤原げん子โรมาจิFujiwara no Genshi; 24 สิงหาคม 1559 – 19 กันยายน 1582) จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นจักรพรรดินีลำดับที่ 2 หรือชูงูในจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ

ฟุจิวะระ โนะ เก็นชิ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 69
จักรพรรดินี(ชูงู)1 เดือน 3 โชเก็ง ที่ 10 (พ.ศ. 1580)

พระราชสมภพ19 เดือน 7 โชวะ ที่ 5 (24 สิงหาคม พ.ศ. 1559)
สวรรคต28 เดือน 8 โชเรียกุ ที่ 3 (19 กันยายน พ.ศ. 1582)
พระราชบิดาฟุจิวะระ โนะ โยะริมิชิ (พระบิดาบุญธรรม)
เจ้าชายอะสึยะซุ (พระบิดาที่แท้จริง)
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ
ถวายตัว7 เดือน 1 โชเก็ง ที่ 10 (พ.ศ. 1580)
แต่งตั้งเป็นพระสนม29 เดือน 1 โชเก็ง ที่ 10 (พ.ศ. 1580)

บันทึก แก้