ฟีนิกซ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ฟินิกซ์)

ฟินิกซ์ หรือ ฟีนิกซ์ (Phoenix) อาจหมายถึง

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข