ฟาโรห์โชเชงค์ที่ 3

อูเซอร์มาอัตเร เซเตเพนเร โชเชงค์ที่ 3 เป็นฟาโรห์ปกครองในช่วงราชวงศ์ที่ 22 แห่งอียิปต์โบราณ เป็นเวลา 39 ปีตามบันทึกประวัติศาสตร์ มีโคอาปิสสองตัวตายในปีที่ 4 และปีที่ 28 ของรัชกาลของพระองค์ และพระองค์ได้เฉลิมฉลองเทศกาลเซดในปีที่ 30 ของการครองราชย์ พระองค์ยังไม่ค่อยเป็นทีรู้จักจากพื้นฐานของการสืบทอดบัลลังก์ เนื่องจากพระองค์ไม่ได้เป็นพระราชโอรสของฟาโรห์โอซอร์คอนที่ 2 และยังไม่ทราบว่าใครเป็นพระบิดามารดาของพระองค์

ในปีที่ 8 ของการครองราชย์ของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 3 ได้สูญเสียอำนาจทางการเมืองการปกครองในอียิปต์บน ซึ่งในอียิปต์บนได้ปกครองโดยฟาโรห์เปดูบาสท์ที่ 1 ที่เมืองธีบส์ ซึ่งทำให้ราชวงศ์ที่ 22 ได้ปกครองดินแดนเพียงอียิปต์ล่างเท่านั้น นักบวชชั้นสูงแห่งธีบส์นาม่วา โอซอร์คอน B (ต่อมาเป็น โอซอร์คอนที่ 3) ได้ทำหน้าที่เป็นนักบวชที่ธีบส์ (อียิปต์บน) เพื่อการครองราชย์ของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 3 แต่นี่เป็นเพียงเหตุผลในการบริหารเท่านั้น[1]

พระบรมวงศานุวงศ์

แก้

โชเชงค์ที่ 3 อภิเษกสมรสกับดเจด-บาสท์-เอส-อังค์ ธิดาในทาเคลอต นักบวชชั้นสูงแห่งพทาฮ์ที่เมมฟิส กับทเจสบาสท์เพรู พระราชธิดาในฟาโรห์โอซอร์คอนที่ 2[2]

อ้างอิง

แก้
  1. David Aston, JEA 75 (1989), Takeloth II: A King of the Theban 23rd Dynasty?, pp.139-153
  2. Nos ancêtres de l'Antiquité, 1991. Christian Settipani, p.153,163,164 and 166