ฟาโรห์โชเชงค์ที่ 2

(เปลี่ยนทางจาก ฟาโรห์โชเชงค์ที่สอง)

ฟาโรห์เฮกาเคปเปอร์เร โชเชงค์ที่ 2 เป็นฟาโรห์ของราชวงศ์ที่ 22 ของอียิปต์ เขาเป็นผู้ปกครองคนเดียวของราชวงศ์นี้มีหลุมฝังศพก็ไม่ได้ปล้นโจรหลุมฝังศพ ห้องฝังพระศพของพระองค์ถูกค้นพบภายในห้องของสุสานของฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 1 ที่ทานิสโดยปีเแอร์ มอนเต็ตในปี 1939 มอนเต็ตได้ถอดฝาโลงศพของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 2 ออกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 1939

โชเชงค์ที่ 2
หน้ากากทองคำของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 2
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
รัชกาล887–885 ปีก่อนคริสตกาล, ราชวงศ์ที่ 22
ก่อนหน้าโอซอร์คอนที่ 2
ถัดไปทาเคลอตที่ 1 หรือ ทุตเคเปอร์เร โชเชงค์?
คู่เสกสมรสเนซิทาเนทาสรู, เนซิทาอูดเจดาเคต
สวรรคต885 ปีก่อนคริตกาล
สุสานทานิส

สุสานแก้ไข

 
ลักษณะห้องฝังพระศพฟาโรห์โชเชงค์ที่ 2

ห้องฝังพระศพของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 2 เป็นที่น่าสนใจมากเพราะเขาถูกฝังอยู่ในสุสานของฟาโรห์พระองค์อื่นคือ ฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 1 แห่งราชวงศ์ 21 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานการเจริญเติบโตของพืชบนฐานของโลงศพของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสุสานเดิมของฟาโรห์โชเชงค์ที่ 2 ได้กลายเป็นที่น้ำท่วม

อ้างอิงแก้ไข