ฟาโรห์โซเบคโฮเทปที่ 1

(เปลี่ยนทางจาก ฟาโรห์เซเบคโฮเตปที่ 1)

ฟาโรห์โซเบคโฮเทปที่ 1 (ปรากฏในแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่เป็น อเมเนมเฮต โซเบคโฮเทป ขณะนี้เชื่อว่าเป็น โซเบคโฮเทปที่ 1 หรือที่เรียกว่า โซเบคโฮเทปที่ 2 ในการศึกษาที่เก่ากว่า) เป็นฟาโรห์อียิปต์ของราชวงศ์ที่ 13 ในช่วงระยะเวลากลางที่สองผู้ครองราชย์เป็นเวลาอย่างน้อยสามปี ตำแหน่งตามลำดับเหตุการณ์เป็นที่ถกเถียงกันมาก ว่าฟาโรห์โซเบคโฮเทปที่ 1 เป็นทั้งผู้ก่อตั้งราชวงศ์ซึ่งในกรณีนี้เขาเรียกว่า โซเบคโผฮเทปที่ 1 หรือผู้ปกครองยี่สิบคนซึ่งในกรณีนี้เขาเรียกว่า โซเบคโฮเทปที่ 2

ฟาโรห์โซเบคโฮเทป
โซเบคโฮเทปที่ 1 หรือ โซเบคโฮเทปที่ 2
ศีรษะแกะสลักของฟาโรห์โซเบคโฮเทปที่ 1
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
รัชกาลน้อยกว่า 3 ปี, 1803–1800 ปีก่อนคริสตกาล[1] or 1724–1718 BC[2], ราชวงศ์ที่ 13
ก่อนหน้าไม่แน่ชัด, ราชินีโซเบคเนฟรู หรือ ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่เจ็ด
ถัดไปไม่แน่ชัด, ฟาโรห์โซนเบฟ
พระบิดาไม่แน่ชัด, อาจจะ ฟาโรห์อเมเนมเฮตที่ 4[1]
ประสูติหลัง 1900 ปีก่อนคริสตกาล
สวรรคตก่อน 1700 ปีก่อนคริสตกาล

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 K. S. B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period, c.1800–1550 BC, Carsten Niebuhr Institute Publications, vol. 20. Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1997.
  2. Thomas Schneider after Detlef Franke: Lexikon der Pharaonen, p. 255