ฟาโรห์เซทนัคห์เต

ฟาโรห์ยูเซอร์เคาเร-เซเตเปนเร เซทนัคห์เต (หรือเรียกว่า เซทน์อังค์, เซทนังค์) เป็นฟาโรห์แรก (1189 - 1186 ปีก่อนคริสตกาล) ของราชวงศ์ที่ยี่สิบของจักรวรรดิอียิปต์และเป็นพ่อของฟาโรห์แรเมซีสที่สาม


อ้างอิงแก้ไข


บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน