ฟาโรห์สเมนเดสที่สอง

ฟาโรห์สเมนเดสที่ 2 เป็นมหาปุโรหิตของเทพอามุนที่ธีบส์ในอียิปต์โบราณ พระองค์เป็นนักบวชชั้นสูงเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากประมาณ 992 ปีก่อนคริสตกาลถึง 990 ปีก่อนคริสตศักราช

ฟาโรห์สเมนเดสที่ 2
Statuette depicting a High Priest of Amun Smendes, possibly Smendes II
นักบวชสูงสุดแห่งเทพอามุนที่ธีบส์
รัชกาล992–990 ปีก่อนคริสตกาล, ราชวงศ์ที่ 21
ก่อนหน้าฟาโรห์เมนเคเปอร์เร
ถัดไปฟาโรห์พิเนดเจมที่สอง
คู่เสกสมรสเฮนุทท่วี, Takhentdjehuti
พระราชบุตรNeskhons, Isetemkheb E
พระบิดาฟาโรห์เมนเคเปอร์เร
พระมารดาไอเซเคมเคบที่ 3