ฟาโรห์ซูเซนเนสที่สาม

ฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 3 เป็นมหาปุโรหิตของเทพอามุนที่ธีบส์ (976 - 943 ปีก่อนคริสตกาล) ในตอนท้ายของราชวงศ์ที่ 21 ไม่ค่อยมีใครรู้จักบุคคลนี้ นักไอยคุปต์วิทยาส่วนใหญ่คิดว่าพระองค์เป็นบุคคลเดียวกับฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 2 ชื่อของเขาปรากฏในเอกสารที่พบใน DB320 ซึ่งอธิบายว่าเขาเป็นบุตรชายของมหาปุโรหิตพิเนดเจมที่ 2 ซึ่งทำให้เขาเป็นผู้สมัครที่เป็นไปได้สำหรับฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 2 เพราะพิเนดเจมที่ 2 เสียชีวิตในปีที่ 10 ของฟาโรห์ซิอามุน

ฟาโรห์ซูเซนเนสที่ 3
Pasebakhaennuit III
นักบวชสูงสุดแห่งเทพอามุนที่ธีบส์
รัชกาล976–943? ปีก่อนคริสตกาล, ราชวงศ์ที่ 21
ก่อนหน้าฟาโรห์พิเนดเจมที่สอง
ถัดไปอิพุท