ฟาโรห์คาโมส (อังกฤษ: Kamose)เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่สิบเจ็ด เขาอาจจะเป็นบุตรชายของฟาโรห์เซเคเนนเร ทาโอและพระราชินีอาห์โฮเทปที่ 1 และพี่ชายที่เต็มรูปแบบของอาโมสอีผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่สิบแปด รัชสมัยของพระองค์ตกอยู่ที่ปลายสุดของยุคกลางที่สอง ฟาโรห์คาโมสครองราชย์เป็นระยะเวลาสามปี แม้ว่านักวิชาการบางคนตอนนี้ให้พระองคืครองราชย์นานประมาณห้าปี

อ้างอิง แก้

  1. Shaw, Ian, บ.ก. (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 481. ISBN 0-19-815034-2.
  2. 2.0 2.1 Peter Clayton: Chronicle of the Pharaohs, Thames and Hudson Ltd, paperback 2006. p.94
  3. Friedrich Wilhelm von Bissing: Ein thebanischer Grabfund aus dem Anfang des Neuen Reiches. Tafel 4 (8)
  4. Claude Vandersleyen: L'Egypte et la vallée du Nil. Tome 2: De la fin de l'Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire.Paris 1995, S. 195