ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนีย

ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนีย (อังกฤษ: Farther Pomerania, Further Pomerania; เยอรมัน: Hinterpommern หรือ Ostpommern) คือบริเวณก่อนหน้าที่จะมีการการเปลี่ยนเขตแดนเยอรมัน-โปแลนด์ในปี ค.ศ. 1945 (Oder-Neisse line) ที่ประกอบด้วยดินแดนทางตะวันออกของอาณาจักรดยุคแห่งพอเมอเรเนียที่ต่อมาเป็นจังหวัดปอมอร์สกีแย ที่ครอบคลุมตั้งแต่แม่น้ำโอเดอร์ทางตะวันตกไปจนถึงบริเวณพอเมอเรเนียทางตะวันออก ในปัจจุบันดินแดนส่วนใหญ่ของฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียอยู่ภายในจังหวัดเวสต์พอเมอเรเนียของประเทศโปแลนด์ (West Pomeranian Voivodeship) ขณะที่ทางตะวันออกสุดอยู่ภายในจังหวัดปอมอร์สกีแยโปแลนด์ (Pomeranian Voivodeship)

ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1700 ("ฮินเทอร์พอเมอเรเนีย", สีเหลือง)

ดินแดนฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียหลัง ค.ศ. 1945 ของโปแลนด์เรียกว่า "Pomorze Zachodnie" ("พอเมอเรเนียตะวันตก") ในภาษาโปแลนด์สมัยใหม่ "Pomorze Zachodnie" เป็นคำที่มีความหมายเดียวกับ "จังหวัดปอมอร์สกีแยตะวันตก" แต่ในประวัติศาสตร์เป็นคำที่หมายถึงดินแดนทางตะวันตกของพอเมอเรเนียที่รวมทั้งฟอร์พ็อมเมิร์น ที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า "พอเมอเรเนียตะวันตก"

ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียเกิดขึ้นจากการแบ่งบริเวณของอาณาจักรดยุคแห่งพอเมอเรเนียในปี ค.ศ. 1532 ที่เรียกในขณะนั้นว่า "พอเมอเรเนีย-ชเตททิน" ที่รวมภูมิภาคในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรสังฆราชแห่งคัมมิน, อาณาจักรเคานต์แห่งเนาการ์ด, ดินแดนชลาเวและชตอลพ์ (Lands of Schlawe and Stolp) และดินแดนเลาเอนบูร์กและบือโทว์ หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาชเตททิน (Treaty of Stettin) ในปี ค.ศ. 1653 ในการแบ่งเขตแดนของพอเมอเรเนียระหว่างสวีเดนกับบรันเดินบวร์คแล้ว ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียก็กลายเป็นจังหวัดปอมอร์สกีแย (ค.ศ. 1653-1815) ของบรันเดินบวร์ค-ปรัสเซีย หลังจากการจัดระบบจังหวัดใหม่ในปรัสเซียในปี ค.ศ. 1815 ก็กลายเป็นจังหวัดปอมอร์สกีแย ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียบริหารเป็น "จังหวัด" (Regierungsbezirk) เคิสลิน (Köslin) ในปี ค.ศ. 1938 โพเซิน-เวสต์ปรัสเซียก็ได้รับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฟาร์เทอร์พอเมอเรเนีย ในปี ค.ศ. 1945 ฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต และต่อมาภายใต้การบริหารของโปแลนด์ จากนั้นชาวโปแลนด์ก็เข้าไปตั้งถิ่นฐานหลังจากการอพยพและการขับชาวเยอรมันออกจากโปแลนด์ ก่อนปี ค.ศ. 1999 จังหวัดชแชชิน (Szczecin Voivodeship ค.ศ. 1945-1998) และจังหวัดคอชาลิน (Koszalin Voivodeship ค.ศ. 1950-1998) และจังหวัดสวุปสก์ (Słupsk Voivodeship ค.ศ. 1975-1998) ก็มีบริเวณที่คล้ายคลึงกับฟาร์เทอร์พอเมอเรเนียเดิม ใน ค.ศ. 1999 จังหวัดชแชชินและจังหวัดคอชาลินรวมตัวกันเป็นจังหวัดปอมอร์สกีแยตะวันตก ขณะที่จังหวัดสวูปสค์รวมกับจังหวัดปอมอร์สกีแยโปแลนด์

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้