ฟรีสไตล์สคริปท์

ฟรีสไตล์สคริปท์ (อังกฤษ: Freestyle Script) – ตัวอักษรที่ออกแบบโดยมาร์ตินเวิตใน 1981. ตัวหนาอักษรของฟรีสไตล์สคริปท์เป็นออกแบบใน 1986. ผู้เผยแพร่ของฟรีสไตล์สคริปท์คืออะโดบีซิสเต็มส์ และ ITC. มันมีสื่รุ่น: Regular, Bold, SH Reg Alt, และ SB Reg Alt.[1]

ฟรีสไตล์สคริปท์

อ้างอิง แก้

  1. "Freestyle Script Font Family". Fonts.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-25. สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2017.