สมเด็จพระราชาฟรังซิสโก ดยุกแห่งการ์ดิซ พระมหากษัตริย์พระราชสวามีแห่งสเปน (อังกฤษ: Francis, Duke of Cádiz) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2365 ทรงเป็นพระโอรสใน อินฟันเตฟรานซิสโก เด พอลลา ดยุกแห่งกาดิซ และ เจ้าหญิงลุยซา ชาร์ลอตตาแห่งเนปิลส์และซิซิลี ทรงมีพระอิสริยยศและฐานันดรเดิมที่ ฮิสรอยัลไฮเนส อินฟันตาฟรานซิสแห่งสเปน ทรงเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าการ์โลสที่ 4 แห่งสเปน พระองค์ทรงเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับ สมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่ 2 แห่งสเปน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2389 ทรงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชอิสริยยศชั้นสุงสุดคือ พระมหากษัตริย์พระราชสวามีแห่งสเปน และฐานันดรที่ มาเจสตี เทียบเท่าสมเด็จพระราชาธิบดี ทรงมีพระปรมาภิไธยต่อมาว่า ฟรานซิส ดยุกแห่งการ์ดิซ พระมหากษัตริย์พระราชสวามีแห่งสเปน และทรงช่วยพระมเหสีปกครองประเทศ ทั้ง 2 มีพระราชบุตรคือ

  1. อีซาแบล เจ้าหญิงอัสตูเรียส
  2. พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน
  3. อินฟันตา มาเรีย เดอ ปีลาร์แห่งสเปน
  4. อินฟันตามาเรีย เด ลา เปสแห่งสเปน
  5. อินฟันตาอูลาเลียแห่งสเปน
สมเด็จพระราชาฟรานซิส
พระมหากษัตริย์พระราชสวามี
ดยุกแห่งการ์ดิซ
Francis King consort of Spain.jpg
พระบรมฉายาลักษณ์ ฉายเมื่อ พ.ศ.2403
พระมหากษัตริย์พระราชสวามีแห่งสเปน
สถาปนา10 ตุลาคม 2389 - 17 เมษายน พ.ศ. 2445
ก่อนหน้ามาเรีย คริสตินา
(สมเด็จพระราชินีนาถแห่งสเปน)
ถัดไปมาเรีย วอตโตเรีย เดล ปอซโซ
(สมเด็จพระราชินีแห่งสเปน)
พระอัครมเหสีสมเด็จพระราชินีนาถอิซาเบลที่ 2 แห่งสเปน
พระราชบุตรอีซาแบล เจ้าหญิงอัสตูเรียส
พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 12 แห่งสเปน
อินฟันตา มาเรีย เดอ ปีลาร์แห่งสเปน
อินฟันตามาเรีย เด ลา เปสแห่งสเปน
อินฟันตาอูลาเลียแห่งสเปน
พระปรมาภิไธย
ฟรานซิส ดยุกแห่งการ์ดิซ พระมหากษัตริย์พระราชสวามีแห่งสเปน
ราชวงศ์บูร์บง
พระราชบิดาอินฟันเตฟรานซิสโก เด พอลลา ดยุกแห่งกาดิซ
พระราชมารดาเจ้าหญิงลุยซา ชาร์ลอตตาแห่งเนปิลส์และซิซิลี
พระราชสมภพ13 พฤษภาคม 2365
สวรรคต17 เมษายน พ.ศ. 2445 (79 ปี)