ฟรันเชสโค ฟีลิปปีนี

จิตรกรชาวอิตาลี

ฟรันเชสโค ฟีลิปปีนี (อิตาลี: Francesco Filippini; 18 กันยายน ค.ศ. 18536 มีนาคม ค.ศ. 1895) เป็นจิตรกรชาวอิตาลีในคริสต์ศตวรรษที่ 19.

ฟรันเชสโค ฟีลิปปีนี

ระเบียงภาพแก้ไข

ยามเย็นในเดือนพฤศจิกายน, ค.ศ. 1891 
ทะเลสาบเวนิส, ประมาณ ค.ศ. 1892 
สาวชาวไร่พักผ่อน, ค.ศ. 1892–1893 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ฟรันเชสโค ฟีลิปปีนี