พูดคุย:เดือนเกี้ยวเดือน 2Moons The Series

There are no discussions on this page.ขอโอกาสเสนอแนะความคิดเห็น
   ขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับเดือนเกี้ยวเดือน 2Moons The Seriesมีความล้าสมัย มีการใช้คำฟุ่มเฟือยในบางประโยค การใช้ภาษาพูดเป็นภาษาเขียน เห็นควรให้ผู้มีความรู้ความสามารถ ในการแก้ไขข้อมูลหน้าวิกิพีเดีย อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเนื้อหาอยู่ในขอบเขตของสารานุกรมยิ่งขึ้น
   
   Rathเห็นว่าควรมีการแยกต่างหากระหว่างเดือนเกี้ยวเดือน 2Moons The Seriesในภาคที่1 และ 2 เพราะความแตกต่างสำคัญในเรื่องของนักแสดงหลักที่ต่างกัน อันเนื่องมาจากปัญหาและความขัดแย้งภายในของผู้จัดละครเอง โดยอาจจะแยกเหมือนกับ หอแต๋วแตก(เฟรนไชส์) และ หอแต๋วแตกภาคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้อาจใส่ส่วนขยายความเข้าใจลงไปในหน้าเฟรนไชส์เพื่อบอกถึงเหตุและผลในการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของเดือนเกี้ยวเดือนภาค1 และ 2
   
   เห็นควรให้ผู้มีความรู้ความสามารถทำการแก้ไขข้อมูลโดยเร็ว เพราะฐานแฟนคลับของเดือนเกี้ยวเดือนและส่วนเกี่ยวข้องมีจำนวนมากขึ้นแล้ว

--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Rath kalanyu (พูดคุยหน้าที่เขียน) 18:57, 23 กันยายน 2562 (ICT)

ขอบคุณสำหรับการรับฟัง --Rath kalanyu (คุย) 18:39, 23 กันยายน 2562 (+07)

กลับไปที่หน้า "เดือนเกี้ยวเดือน 2Moons The Series"