พูดคุย:อนุญาโตตุลาการ

Active discussions

ชื่อบทความแก้ไข

อนุญาโตตุลาการ น่าจะแปลมาจาก Arbitrator แต่ถ้าเป็น Arbitration น่าจะใช้คำว่า การอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สับสนระหว่าง "กระบวนการ" และ "บุคคล" --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ A goo (พูดคุยหน้าที่เขียน) 02:25, 16 มกราคม 2551

เห็นด้วย แต่คิดว่าน่าจะใช้ "กระบวนการอนุญาโตตุลาการ" มากกว่าครับ --taweethaも 20:52, 9 ตุลาคม 2552 (ICT)
กลับไปที่หน้า "อนุญาโตตุลาการ"