พูดคุย:องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของ สถานีย่อยโทรทัศน์ เพื่อรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโทรทัศน์ และสถานีโทรทัศน์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการได้โดยการช่วยกันพัฒนาบทความ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือแวะไปที่สถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

องค์กร vs สถานี

แก้

องค์การกับสถานีโทรทัศน์เป็นเรื่องคนละประเด็นกันนะครับ สถานีโทรทัศน์เป็นหน่วยงานย่อยlองค์การเท่านั้น ซึ่งองค์การหนึ่งอาจจะมีสถานีหลายสถานีก็ได้ นอกจากนี้เนื้อหาของสถานีก็มีมากพอที่จะแยกบทความ จึงไม่สนับสนุนให้รวมครับ --octahedron80 19:17, 15 สิงหาคม 2554 (ICT)

ทิศทางการปรับปรุงบทความในปี 55

เนื่องจากมีปัญหาในการบทความมาก มีปัญหาที่ค้อนข้างจะขัดแย้งกันสูง ขอได้ไหมให้ช่วยกันปรับปรุงกันให้เป็นบทความคุณภาพหรือจัดสรร ภายใน ปี 2014 (2557) เนื่องจากสื่อนี้เป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากปีใหม่นี้มาช่วยพัฒนาบทความให้คุณภาพยิ่งขึ้น ส่วนใดที่เป็นพียงข่าว ควรตัดทิ้ง ไม่ควรให้ความคิดเห็นส่วนตัวลงไป ไม่โฆษณษประชาสัมพันธ์ โดยจะมีการพัฒนาข้อมูลไปพร้อมกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทั้งหมด ทุกเดื่อนจะมาช่วยกันตรวจเนื้อหาของบทความ l--ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Googleorange (พูดคุยหน้าที่เขียน) 09:54, 30 ธันวาคม 2554 (ICT)

กลับไปที่หน้า "องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย"