พูดคุย:สุลต่านสุลัยมาน ชาห์

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ไม่มีหัวข้อแก้ไข

สุลต่าน ตวนกู สุลัยมาน ชาห์ หรือ สุลต่านสุลัยมาน(ชาห์) พระราชาธิบดีแห่งเมืองสงขลา องค์ที่ 1 ไม่ใช่องค์ที่ 2 --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 49.49.238.81 (พูดคุย | ตรวจ) 21:03, 6 ตุลาคม 2559 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สุลต่านสุลัยมาน ชาห์"