คุยเรื่องฉบับร่าง:ฉัตรดาว สิทธิผล

การอภิปรายที่ยังไม่จบ
(เปลี่ยนทางจาก พูดคุย:ฟิล์ม ฉัตรดาว)

คัดค้านการลบแก้ไข

หน้านี้ไม่ควรกลบเนื่องจาก... (กำลังอยู่ช่วงเพิ่มแหล่งอิงเพิ่มเติมให้เป็นสารานุกรม) --ซาลียา เขียวเล็ก (คุย) 22:12, 13 พฤษภาคม 2562 (ICT)

คิดว่าควรลบ เพราะมีการขอกู้ข้อมูลมาหลายวันแล้ว ไม่รู้จักหาแหล่งข้อมูลเพิ่มในระหว่างนั้น กลับมาขอในช่วงที่มาเขียนลงในเนมสเปซบทความ --Wedjet (คุย) 22:27, 13 พฤษภาคม 2562 (ICT)

คัดค้านการลบแก้ไข

หน้านี้ไม่ควรถูกลบเนื่องจาก... (อธิบายเหตุผลตรงนี้) --ซาลียา เขียวเล็ก (คุย) 22:17, 13 พฤษภาคม 2562 (ICT)

คัดค้านการลบแก้ไข

หน้านี้ไม่ควรถูกลบเนื่องจาก... (ข้อมูลมีแค่นี้จะแจ้งป้ายเตือนทำไม) --สิริวิมล ดวงแก้ว (คุย) 23:55, 14 พฤษภาคม 2562 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ฉัตรดาว สิทธิผล"