พูดคุย:พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/กรุ 1

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ความเห็น

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขของชาติ นั่นคือเป็นประธานของคนทั้งชาติ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น ก็เปรียบเสมือนทรัพย์สินของคนทั้งชาติ ในทางกลับกันทรัพย์สินของชาติเปรียบเป็นทรัพย์สินใต้ร่มพระมหาเศวตฉัตร จึงอนุมานได้ว่า เป็นทรัพย์สิยส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยศักดิ์ จึงทำให้พระองค์ท่านถูกจัดให้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยมั่งคั่งที่สุด

อยากให้ลบจำนวนปีที่ครองราชย์ 62 ปีออกครับ เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการมิบังควร ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ --Kittipongksi

-> ในความเป็นจริง บรรดาทรัพย์สินต่างๆ ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ นะครับ แต่บรรดาทรัพย์สินโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเป็นนิติบุคคลที่จะดูแลเรื่องทรัพย์สินที่ใช้ภายในพระราชวงศ์ เช่น พระราชพิธีต่างๆ และเช่นเดียวกันคือสำนักงานทรัพย์สินก็สามารถหารายได้เพิ่มเติมได้จากการเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นๆ --GK3033

พระองค์ทรงเป็นที่สักการบูชาของชาวไทยจำนวนมาก แต่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เคยแสดงทัศนะว่า มีความพยายามที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นภัยคุกคามร้ายแรง ข้อความตรงส่วนนี้ ได้ลองอ่านบทความต้นฉบับจาก ref แล้ว ไม่เห็นมีการพูดถึงตรงส่วนนี้คับ --NUTBUN

ให้ความเห็นเพิ่มเติมจากข้อความอันบน โดยส่วนตัวเห็นว่า ในต้นฉบับมีการพูดถึง แต่การใช้คำอาจทำให้เกิดความเห็นขัดแย้งเป็นการส้รางกระแสในสังคมได้ ผู้อ่านอาจตีความว่าตัวคุณอภิสิทธิ์เป็นคนสร้างความพยายาม ทั้งๆที่มันไม่ใช่ จะเป็นการดีถ้าเปลี่ยนรูปประโยคเป็น "มีความพยายามจาก บุคคลที่ต้องการสร้างความขัดแย้ง จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นภัยคุกคามร้ายแรง" หรือลบออกไปเสียเลย --C.Viriyasuthee

ต้องการอ้างอิง

บทความนี้ไม่มีแหล่งอ้างอิงเลย ขอให้ editor ทุกคนใส่แหล่งอ้างอิงเฉพาะส่วนสำหรับ edit ของตน ไม่งั้น editor คนอื่นมีสิทธิ์ revert Patiwat 07:01, 8 สิงหาคม 2006 (UTC)

ตรงวัดประจำรัชกาลผู้ที่ใส่เข้ามาแน่ใจหรือ ที่วัดประจำรัชกาลของพระองค์คือ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ถ้ามีข้อมูลก็ช่วยเพิ่มแหล่งอ้างอิงด้วยครับ--supasate

ภาพที่อาจจะไม่เป็นไปตามนโยบาย

ภาพที่ใช้ในบทความนี้มไม่เหมาะสมสักภาพ เนื่องจากขาด free license ตามนโยบาย Wikipedia เป็นการละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากนั้นยังไม่ระบุที่มาของภาพ ถ้าไม่มี editor คนอื่นเปลี่ยนภาพเป็นภาพที่มี free license ผมจะลบภาพจาก server. Patiwat 22:02, 14 สิงหาคม 2006 (UTC)

คุณ Patiwat อาจจะเข้าใจผิดนะครับ นโยบายวิกิพีเดีย ไม่ได้มีกล่าวไว้ว่า ภาพต้องมี free license นะครับ ไม่ว่าทั้งนโยบายในวิกิพีเดียไทย หรือวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ --Manop | พูดคุย -   20:46, 24 สิงหาคม 2006 (UTC)
 • en:Wikipedia:Images#Using images "All images on Wikipedia must comply with the image use policy. This means that they must be compatible with the conditions of the GNU Free Documentation License."
 • Thai Wikipedia policy is much less strict: "หลายรูปมีการเปิดให้ใช้อย่างเสรี แต่สำหรับรูปที่มีลิขสิทธิ์กำหนดไว้ ทางวิกิพีเดียมีการยอมให้ใช้ในเจตนาเพื่อประกอบบทความเท่านั้น ตาม การใช้งานโดยชอบธรรม โดยรูปลิขสิทธิ์ทุกรูปต้องมีการกำกับไว้ว่ารูปนั้นเป็นรูปลิขสิทธิ์ ดูเพิ่มที่ แม่แบบที่ใช้กำกับลิขสิทธิ์รูปแบบต่างๆ"
 • ภาพแต่ละภาพ ไม่ระบุที่มาสักภาพ แต่อ้างว่า ผู้ถือลิขสิทธ ได้ปล่อยเป็นสาธารณสมบัติ. ทางสำนักพระราชวังเขาปล่อยจริงหรือ? มีหลักฐานมั้ย? Patiwat 05:19, 26 สิงหาคม 2006 (UTC)
  • ถึงแม้ว่าสำนักพระราชวังจะไม่ปล่อย แต่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย ถ้าเอกสารหรือภาพเกิน xx ปี ถือว่าภาพนั้นเป็นสาธารณสมบัติ ครับ แต่ยังหาแหล่งอ้างอิงไม่ได้ อาจต้องฝากคุณ Patiwat หรือคนอื่นที่สนใจช่วยหาครับ --Manop | พูดคุย -   20:21, 27 สิงหาคม 2006 (UTC)
  • ข้อมูลเรื่อง| กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยครับ --Bpitk 03:17, 28 สิงหาคม 2006 (UTC)
ส่วนที่ ๔ อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๙
ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
 • อย่างไรก็ตาม ภาพแต่ละภาพ ไม่ระบุที่มาสักภาพ ดังนั้น ไม่สามารถประเมินว่าใครคือผู้สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์เมื่อไหร่ Patiwat 21:11, 28 สิงหาคม 2006 (UTC)

กปส.

กรมประชาสัมพันธ์เอาไปใช้ [1] แต่ไม่เอ่ยถึงวิกิพีเดียเลยแฮะ --Pi@k 04:22, 5 พฤษภาคม 2007 (UTC)

พระราชสมบัติ

ผมได้ทำการใส่เนื้อหาหัวข้อนี้กลับเข้าไปนะครับผม เนื่องจากว่าเขียนในรูปแบบสารานุกรม มีแหล่งอ้างอิง เนื้อหาในระดับที่เป็นกลาง ตามนโยบายและหลังจากอ่านแล้ว ไม่น่าจะหมิ่นหรืออย่างไรครับผม เพราะเป็นการแสดงตามข้อเท็จจริง และให้บทความสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งควรมีเนื้อหาครอบคลุมหลากหลายครับผม --Jutiphan | พูดคุย - 18:08, 15 พฤษภาคม 2007 (UTC)

แหล่งอ้างอิงกับข้อความที่เขียนตรงกันหรือเปล่า??? ได้เช็คไหม??? หรือแค่มีว่าใส่อ้างอิงอะไรสักอย่างมาให้ก็ถือว่ามีอ้างอิงแล้ว??? การเขียนที่ขึ้นต้นบอกว่า "ในหลวงทรงเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก..." ลงท้ายด้วย " ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี " แต่ไม่มีการพูดถึงทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ต้องเสียภาษีทั้งที่อยู่ในอ้างอิงที่ (2) เหมือนกัน ถือว่าเป็นกลาง??? ข้อความที่เกิดปัญหากลับไม่มีการเช็คให้ละเอียดและกลับปล่อยข้อมูลออกมาแบบนี้ เหมาะสม???? --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ 161.200.255.162 (พูดคุยหน้าที่เขียน)

ตรงกันครับ รายได้ส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีในปี 2547 คือ 5 พันล้านบาทครับ ส่วนส่วนที่ต้องเสียภาษีนั้นไม่ได้พูดถึงเพราะเป็นเรื่องปกติทั่วไป อนึ่ง ผมคัดลอกข้อความตรงนี้มาจากวิกิฉบับภาษาอังกฤษ ลองตรวจเช็คดูได้ http://en.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej ซึ่งอันที่จริงยังขาดส่วนท้ายไปหน่อย ผมจะเพิ่มให้แล้วละกัน --เจเอฟเค 17:54, 16 พฤษภาคม 2007 (UTC)
ผมว่าคุณเจเอฟเคใส่อ้างอิงค่อนข้างไม่ตรงนะครับ ฝากรบกวนคุณเจเอฟเคดูอ้างอิงก่อนก๊อปมาลงก็ดีนะครับ --Manop | พูดคุย -   01:11, 17 พฤษภาคม 2007 (UTC)
ผมก๊อปปี้อ้างอิงจากตัวภาษาอังกฤษมาน่ะครับ ไม่น่าจะผิดนะ ถ้าอ้างอิงอันไหนสลับกันรบกวนช่วยแก้ให้ด้วยแล้วกันนะครับ --เจเอฟเค 08:24, 17 พฤษภาคม 2007 (UTC)
ไม่ผิดหรอกครับ ที่ผมบอกคือน่าจะอ่านก่อนอะครับก่อนก๊อปมา เพราะไม่รู้ว่าที่ก๊อปมามันถูกหรือผิดนะครับต้องระวังนิดหน่อย เพราะมีหลายครั้งในวิกิอังกฤษที่เขียนขึ้นมาแต่หาอ้างอิงไม่ได้ ก็ใส่อ้างอิงลอยๆไว้นะครับ --Manop | พูดคุย -   17:45, 17 พฤษภาคม 2007 (UTC)

ทดลองปรับปรุงข้อความ ส่วนพระราชทรัพย์

ช่วยดูหน่อยครับ ว่าเป็นกลางได้หรือยัง - ('-' ) ( '-' ) ( '-') - 22:49, 21 พฤษภาคม 2007 (UTC)

ข้อความตอนท้าย "ทำให้พระองค์ทรงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก" น่าจะเอาออก ผมหาไม่เจอว่าใครจัดอันดับ อ่านในอ้างอิงก็ไม่พบ --Pi@k 06:07, 22 พฤษภาคม 2007 (UTC)

ล่าสุดนิตยสาร Forbes จัดอันดับแล้วกษัตริย์ที่มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลก ในหลวงของเราติด Top 5 แบบนี้ถือว่าจัดดับได้มั้ยครับ
* Forbes.com - The World's Richest Royals
* Forbes.com - No.5 of The World's Richest Royels (30 August 2007)
-- Fff.fun 12:01, 20 กันยายน 2007 (ICT)

พักผ่อนสักครู่

ขออนุญาตระงับการอภิปรายชั่วคราว ก่อนนะครับ และปิดข้อความที่เถียงประเด็นล่าสุด ไว้ใจเย็นแล้วมาปลดล็อกให้ ถ้ายังไม่ปลดตามได้เลย --ธวัชชัย 12:38, 24 พฤษภาคม 2007 (UTC)


ขอคำถามเดียว ถ้ามีคนบอกว่าพ่อแม่คุณรวย คุณโกรธถึงขนาดจะตัดหัวคนรึเปล่า ถ้าไม่ ลองมองย้อนดูตัวเองดีๆ มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ถ้าคุณบอกคุณรักในหลวงมากกว่าพ่อแม่ คุณอกตัญญูเกินไปรึเปล่า หรือถ้าคุณจะบอกว่าพ่อแม่คุณก็แค่ไพร่ ไม่คู่ควรนำไปเทียบกับในหลวง ก็ตามใจ --เจเอฟเค

พระราชทรัพย์ (ต่อ)

ขอไม่ไปขุดอันเก่าขึ้นมา เพราะมันหลงประเด็นไปแล้ว แต่คิดว่าจำเป็นต้องอภิปรายเรื่องนี้ต่อ เพราะล็อกค้างกันไว้แบบนี้ไม่เหมาะสมเท่าไรนัก (ล็อกจนกว่าการโต้เถียงจะได้ข้อสรุป ถ้าไม่อภิปรายกันก็คงไม่มีข้อสรุปอ่ะครับ)

คำถามที่ค้างกันไว้

 • ควรจะมีส่วนพระราชทรัพย์ในบทความหรือไม่
 • พระราชทรัพย์ของพระองค์คืออะไรบ้าง (กรณีสำนักงานทรัพย์สินฯ)

ข้อแรก ผมคิดว่ามีอยู่ในบทความก็ไม่มีปัญหาอะไร ทรัพย์สินของบุคคลก็เกี่ยวข้องกับบุคคล ตรงๆ ไม่มีอะไรมาก ตราบเท่าที่มีอ้างอิงครบ เขียนเป็นกลาง ทำตามนโยบายวิกิพีเดีย (รวมถึงเรื่องชีวประวัติบุคคลที่มีชีวิต)

ส่วนข้อสอง สำคัญ เพราะเป็นเหตุผลที่สนับสนุนข้อแรก โดยส่วนตัวไม่มีความเห็น เป็นเรื่องของหลักฐานอ้างอิง --kinkkuananas 08:24, 6 มิถุนายน 2007 (UTC)

เห็นด้วยกับคุณ kinkku นะครับ ในขั้นแรก ผมขออนุญาตปลดล็อกออก ให้แก้ไขได้เฉพาะผู้ที่ล็อกอินก่อนนะครับ --PaePae 10:47, 13 มิถุนายน 2007 (UTC)
ถ้าเป็นข้อเท็จจริงก็สามารถอ้างอิงนำมาใส่ได้ครับ เพราะชาววิกิพีเดียไม่ได้เป็นคนกุเรื่องขึ้นมาเองอยู่แล้ว วิกิพีเดียไม่มีเซ็นเซอร์ (ในนโยบายอะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย) --Octahedron80 18:33, 19 กันยายน 2007 (ICT)

แจ้งเกลา ย่อหน้าแรก

เป็นเวลายาวนานที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบัน??? - ต้องการการสรรคำที่ดีกว่านี้ขอรับท่าน! ว่าอย่างไรขอรับท่านผู้เชี่ยวชาญคำศัพท์เฉพาะทาง --unknown_00011 16:45, 24 กรกฎาคม 2007 (UTC)

ขออนุญาตแก้ไขข้อความในย่อหน้าแรกนะครับ เนื่องจากเนื้อหาเดิมมีเนื้อหาที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริง เช่น การอ้างว่าพระองค์ทรงมีส่วนในการสนับสนุนการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 รวมถึงการอ้างคำกล่าวว่าการที่ประชาชนบูชาพระมหากษัตริย์จะเป็นอันตราจต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ -- GK3033

ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณ Horus ถึงแก้ไขข้อความผมออกแล้วกลับไปใช้อันเดิม เนื่องจากเนื้อความเก่ามีข้อความที่พิสูจน์ไม่ได้ เช่นการสนับสนุนคณะทหารในการทำรัฐประหาร เป็นต้น ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ การทำเช่นนี้เป็นการแสดงทัศนคติด้านลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่? และสมควรที่จะใส่ข้อความเหล่านั้นแทนที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการหรือไม่? --GK3033

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งบริหารโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อันได้แก่หุ้นและที่ดินดังที่กล่าวมา เป็นทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ อีกนัยหนึ่งก็คือกองกลาง ซึ่งเป็นคนละส่วน กับทรัพย์สินส่วนพระองค์ โดยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถือเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน จึงได้รับการยกเว้นภาษี ขณะที่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ต้องเสียภาษีฮะ แล้วก็ การลงทุนใน ธ.ไทยพานิชย์ ปูนฯไทย เทเวศประกันภัย รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเซ็นทรัลเวิล ที่ดินองค์การสะพานปลา ที่ดินริมถนนพระรามที่ 4 ฝั่งเหนือ จากสวนลุมไนท์บาร์ซาร์ ยาวจรด ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พวกนี้เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับ ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ (หาอ่านเพิ่มเติมได้ใน ฟ้าเดียวกัน เล่มไหนจำไม่ได้) ::-- อควาคุย ไฟล์:WikiBotany tap.png 20:25, 19 กันยายน 2007 (ICT)

ถ้าจากคำอธิบายของคุณ อควา ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ ทรัพย์สินส่วนพระองค์ ไม่สามารถนำมารวมกันในบทความได้ ?
แต่ว่าถ้าเช่นนั้น ทรัพย์สินส่วนพระองค์ จะหาข้อมูลได้จากแหล่งไหนได้บ้างล่ะครับ หรือไม่ก็ต้องอธิบายในบทความให้ชัดว่า พระราชสมบัติ ในบทความนั้น คือ ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือ ทรัพย์สินส่วนพระองค์ (ข้อมูลแนวนี้หายากจริงๆ ขนาดในเว็บ สำนักงานทรัพย์สินฯ ยังไม่บอกเลย) -- Fff.fun 11:54, 20 กันยายน 2007 (ICT)

ทรัพย์สินส่วนพระองค์นั้น รู้สึกไม่มีการเปิดเผยครับ พวกเงินทูลเกล้าตามพระราชอัธยาศัยต่างๆ เป็นส่วนพระองค์ของแต่ละองค์ไป แต่ถาจะเขียน ให้เขียนในรูปแบบทรัพย์สินของสถาบันก็ได้คับ แต่ว่าต้องอธิบายว่านี้เป็นทรัพย์สินสถาบัน ไม่ใช่ ทรัพย์ส่วนพระองค์ อ้อ... ดอกผลจากโครงการส่วนพระองค์ เป็นทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับ ไม่ใช่ทรัพย์สถาบัน ปกติแล้ว พระเจ้าแผ่นดินจะใช้ทรัพย์สถาบันเพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฏร แต่ในรัชกาลปัจจุบัน ท่านได้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นหลัก เนื่องจากว่าสี่ห้าปีที่แล้ว ทรัพย์สินสถาบันฯมียอดต่ำมาก จนเกิดการบริหารทรัพย์สินส่วนสถาบันใหม่ ด้วยการขายบริษัทย่อยๆ (แต่ธุรกิจหลักคือ ไทยพาณิชย์ ปูนฯไทย เทเวศ ฯลฯ ไม่ขาย) แล้วเน้นดอกผลจากที่ดินเพิ่มขึ้นครับ --อควา (ธัญกิจ) 23:56, 20 กันยายน 2007 (ICT)

กรณีพัฒนาดอกผลจากที่ดินนี้ การรถไฟเองกนำไปใช้เหมือนกัน คือเรื่องตลาดซันเดนั่นแหละคับ ส่วนแปลงติดถนนใหญ่ เซ็นทรัล-icao-ปตท.สผ. ก็เห็นว่ามีการขึ้นค่าเช่าเหมือนกันครับ เพราะตอนนี้ทรัพย์สินสถาบันต่างๆเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวกัน --อควา (ธัญกิจ) 23:56, 20 กันยายน 2007 (ICT)

~ทรัพย์สินสถาบัน ก็เหมือนทรัพย์สินประจำตำแหน่ง เช่น รถประจำตำแหน่ง เงินเดือนประจำตำแหน่ง ห้องทำงานประจำตำแหน่ง อะไรแบบนี้อ่ะคับ คือคนในตำแหน่งนั้นๆ จะมีสิทธิใช้จนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง --อควา (ธัญกิจ) 11:37, 27 กันยายน 2007 (ICT)

ทดลองเขียนส่วน "พระราชทรัพย์" (ต่อจากด้านบน)

ผิดพลาดตรงไหน รบกวนช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ จะได้นำไปใส่ในหน้าบทความ -- Fff.fun 20:18, 21 กันยายน 2007 (ICT)

ทอดเวลามาหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีใครแก้ไข เดี๋ยววันเสาร์ (29) ตอนกลางวันผมจะเอาไปใส่ในหน้าบทความนะครับ -- Fff.fun 00:14, 29 กันยายน 2007 (ICT)
ผมโพสต์ในหน้าบทความแล้วนะครับ -- Fff.fun 12:10, 29 กันยายน 2007 (ICT)
ขอขอบคุณ คุณ Fff.fun ที่มาช่วยเขียนและเพิ่มเติมเนื้อหาดังกล่าวครับ ขอแนะนำสำหรับครั้งต่อไป หรือสามารถช่วยแก้ไขได้เช่นกันโดยรบกวนให้ใส่แหล่งที่มาเป็นรูปแบบตาม วิกิพีเดีย:แหล่งที่มาครับผม ขอบคุณมากครับ --Jutiphan | พูดคุย - 13:37, 29 กันยายน 2007 (ICT)
 • ความเห็นเพิ่มเติม ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นี่เข้าใจว่าตกทอดมาในลักษณะของพระราชวงศ์ตั้งแต่ก่อนรัชกาลปัจจุบัน จึงต้องมีหน่วยงานกลางดูแลไม่ต่างอะไรกับการจัดการมรดกประจำตระกูล
 • ทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็เข้าใจได้อยู่แล้วว่าไม่ต่างอะไรกับการที่บุคคลในราชอาณาจักรนี้ย่อมมีเอกสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สิน หรือกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนั่นเอง สำหรับในประเทศนี้เหตุหนึ่งที่จะนำไปสู่การจะถอดถอนสิทธินี้ก็คงมีเฉพาะผู้ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดทางแพ่ง

อยากให้เพิ่มส่วนเกี่ยวกับ กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ควรจะกล่าวถึงเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับพระองค์ให้ครบทุกด้าน

อันนี้ที่แปลมาจากอังกฤษ

การหมายเกี่ยวกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

แม้ว่าคนไทยจะเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก แต่พระองค์ก็ยังได้รับการปกป้องจากกฎหมายหมื่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกจำคุกเป็นเวลา 3 ถึง 15 ปี กฎหมายมีขอบเขตกว้างขึ้นเมื่อ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกที่มาจากการรัฐประหารได้เพิ่มกฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์พระราชวงศ์, โครงการพระราชดำริ, สถาบันพระมหากษัตริย์, ราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ ถูกจับหลายครั้งเพราะหมิ่นพระบรมเดชานุภาะ Lech Tomacz Kisielwicz ถูกจับเพราะไม่ยอมปิดไฟอ่านหนังสือบนเครื่องบินที่มีพระราชวงศ์ไทยสองพระองค์ประทับอยู่ด้วย เขาถูกจำคุกเป็นเวลาสองสัปดาห์ หลังจากนั้นเขาจึงขอโทษต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถูกเนรเทศออกจากประเทศไทย

มีข้อถกเถียงว่าการวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์พระมหากษัตริย์ด้วยหรือไม่ Police Special Branch Commander Lt-General Theeradech Rodpho-thong ปฏิเสธที่จะใช้ก ฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจับนักกิจกรรมสองคนที่เรียกร้องให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ลาออก เขากล่าวว่ากฎหมายสามารถใช้ได้กับพระราชวงศ์เท่านั้น สองวัดถัดมา เขาก็ถูกลดยศโดยผู้บัญชาการตำรวจ เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส


Promethee ขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม --- สำหรับเรื่องนี้มีประเด็นที่ต้องอธิบายในทางปรัชญากฎหมายให้ชัดเจนมากขึ้น ประเด็นสำคัญที่ควรอธิบายเพิ่มเติมอย่างย่อ ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้คือ พระมหากษัตริย์มิได้ทรงอยู่ในฐานะที่จะปกป้องพระองค์เองในทางกฎหมายได้เสมือนพลเมืองทั่วไป เช่นกรณีมีผู้โจมตีกล่าวหา พระองค์มิสามารถเสด็จขึ้นศาลแก้ต่างให้กับพระองค์เองได้ กฎหมายดังกล่าวอาจเรียกได้ว่า "ล้อ" ไปกับกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปนั่นเอง หากแต่ความรุนแรงของโทษก็ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับสถานะของพระมหากษัตริย์ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ดังนั้น "รัฐ" จึงต้องทำหน้าที่คุ้มครองและรับรองสถานะของพระองค์แทน และกฎหมายนี้ยึดโยงกับเนื้อหาในรัฐธรรมนูญตั้งแต่รัชกาลที่ 7 และถือเป็นประเพณีทางกฎหมายของประเทศมาถึงทุกวันนี้

เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ควรจะอยู่ในบทความนี้เหรอครับ น่าจะไปเขียนไว้ที่บทความกษัตริย์ไทยมากกว่า เพราะกฎหมายนั้นมีความหมายรวมถึงกษัตริย์ทุกพระองค์ไม่ว่าจะอดีต (ตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ) ปัจจุบัน หรืออนาคต --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 17:17, 12 พฤษภาคม 2551 (ICT)

ชาวไทย-อเมริกัน

(ย้ายมาจาก ปุจฉา-วิสัชนา)

จาก หมวดหมู่:ชาวไทย-อเมริกัน = คนไทยที่เกิดในสหรัฐอเมริกา หรือลูกครึ่ง ไทย-อเมริกัน ดังนั้น ในหลวงเราควรอยู่ในหมวดหมู่นี้หรือเปล่า? --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ 18.187.6.119 (พูดคุยหน้าที่เขียน)

ผมคิดว่าควรจะลบบทความเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินของพระองค์ท่าน

เรื่องทรัพย์สินของพระองค์ท่านควรจะเป็นเรื่องส่วนพระองค์มากกว่านะครับ เพราะมีพวกฝรั่งหลายคนนำบทความนี้ไปแปลในทางเสียหายว่าพระองค์ท่านทรงร่ำรวยจากเงินภาษีของประชาชน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งมีมาก่อนตั้งนานแล้ว ผมยังสังเกตด้วยว่า ขบวนการล่มสถาบันในขณะนี้กำลังมุ่งโจมตีพระองค์ท่านในเรื่องทรัพย์สินมากเป็นพิเศษ ยังไงก็เรียนท่านเว็บมาสเตอร์ผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 125.25.142.97 (พูดคุย | ตรวจ) 04:06, 5 พฤษภาคม 2551 (ICT)

หาแหล่งอ้างอิงมายืนยันข้อมูลดีกว่านะครับ เรื่อง "มีพวกฝรั่งหลายคนนำบทความนี้ไปแปลในทางเสียหายว่าพระองค์ท่านทรงร่ำรวยจากเงินภาษีของประชาชน" ดีว่ามานั่งเถียงกันหรือมาขอเสนอให้ลบ เพราะ วิกิพีเดียไม่มีเซนเซอร์ ต้องเสนอทุกเรื่องที่พิสูจน์ได้ ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดี (กระผมไม่ได้หมายความว่าพระองค์ท่านไม่ดีนะครับ) เรื่องพระราชทรัพย์ผมก็เห็นว่ามีแหล่งอ้างอิงทุกที่ และเขียนด้วยความเป็นกลาง ไม่ผิดนโยบาย จึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะมาปิดบังข้อมูลเหล่านี้ --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 06:11, 7 พฤษภาคม 2551 (ICT)


 • ๑) เห็นด้วยกับพี่ "ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา" ทุกประการค่ะ =^-^=
——YURi | พูดคุย - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑, ๑๑:๐๔ นาฬืกา (GMT)

ขออนุญาต ย้ายความคิดเห็นส่วนตัว ของ ผู้ใช้:YURi และ ความคิดเห็นเกี่ยวเนื่อง เกี่ยวกับสถาบัน ไปคุยกันต่อที่ คุยกับผู้ใช้:YURi ผู้ใดต้องการคุยเรื่องนี้ต่อ โปรดตามลิงก์ไปนะครับ -- t¸·´ ¯·.¸¸.ღp 11:54, 7 พฤษภาคม 2551 (ICT)


นี่ไงลิงก์ที่ว่าน่ะ แต่นี่เป็นของคนไทยนะ http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=law_tu&topic=9108 http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=law_tu&topic=9058 --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ 125.25.133.11 (พูดคุยหน้าที่เขียน)

ขอลิงก์ที่เป็นบทความจริงๆ ครับ เช่นข่าวหรือบทวิจารณ์ หรือข้อความจากหนังสือ โดยชาวต่างประเทศ อะไรแบบนี้ ไม่ใช่หน้าเว็บบอร์ด เพราะเว็บบอร์ดก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ซึ่งก็อาจมีความไม่เป็นกลางอยู่โดยผู้แสดงความคิดเห็น เหมือนกับที่คุณกำลังแสดงความคิดเห็นอยู่นี้ ซึ่งก็อาจจะคัดลอกจากที่อื่นมาอีกทอดหนึ่งเหมือนกัน (เป็นเหตุผลว่าทำไมวิกิพีเดียถึงห้ามอ้างอิงจากเว็บบอร์ด) ผมตามไปดูแล้ว กระทู้ภาษาอังกฤษก็ไม่มีแหล่งที่มา กระทู้ภาษาไทยก็ลิงก์ไปที่เว็บบอร์ดอื่น แล้วก็วนกลับมาที่เดิม สรุปว่าหาต้นตอไม่เจอเลยครับ (ไม่ใช่ว่าคุณเองหรอกหรือที่ไปโพสต์กระทู้เหล่านั้น ผมดูวันที่ก็หลังวันที่ 5 ทั้งนั้น แถมยังไอพีเดียวกันอีกด้วย) --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 13:51, 12 พฤษภาคม 2551 (ICT)
ลองเปรียบเทียบดูนะครับ ถ้าคุณมีเงินจำนวนหนึ่งในบัญชี แล้วมีญาติใกล้ชิดของคุณถอนเงินไปหมด เอาบัตรไปรูดซื้อของหมดโดยที่คุณไม่รู้ ส่งผลให้บัญชีถูกยกเลิกการใช้งาน แถมยังเป็นหนี้เพราะรูดบัตรเกิน คุณมารู้ทีหลังว่าเป็นหนี้ก็ร้องเรียนไปยังธนาคาร คุณคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมครับ เทียบกับการที่จะขอร้องให้ปิดบังเนื้อหาบทความ เพราะว่ามีพวกฝรั่งหลายคนนำบทความนี้ไปแปลในทางเสียหาย (คุณต้องไปด่าพวกนั้นสิถึงจะถูก) :D --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 14:23, 12 พฤษภาคม 2551 (ICT)

เมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่า ข้อความในเว็บบอร์ดนั่นน่ะมีแหล่งอ้างอิงมาจากเว็บนี้อีกทีคับ http://jotman.blogspot.com/2008/02/worlds-most-expensive-royal-family.html

ส่วนอันนี้มองผิวเผินอาจจะเหมือนแค่เว็บไซต์เชียร์ทักษิณทั่วไป แต่หากเข้าไปดูในแต่ละลิงก์แล้ว ก็จะเชื่อมต่อไปสู่บทความหมิ่นพระบรมฯเกือบทั้งหมดhttp://absolutelybangkok.com/?p=393

ส่วนกรณีที่คุณมากล่าวหาว่าผมเป็นคนโพสต์ข้อความนั้น ข้อนี้คุณน่าจะมีตรรกะพอที่จะแยกแยะออกว่าใครกันที่เป็นคนโพสต์ คุณก็น่าจะทราบจุดประสงค์ที่ผมมาเขียนร้องเรียน ก็เพราะมีคนนำหลักฐานนี้ไปอ้างอิง โดยเฉพาะพวกกลุ่ม"ใต้ฟ้าเดียวกัน"ที่ดูหมิ่นในหลวงกันเป็นกิจวัตรประจำวัน ถ้าผมโพสต์ดูหมิ่นในหลวงเอง ผมคงไม่มาร้องเรียนเพื่อให้ลบบทความหรอก ผมกลับจะยิ่งสนับสนุนให้มีบทความแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำ ที่ผมมาร้องเรียน เพราะผมทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นจาบจ้วงดูหมิ่นในหลวง แต่คุณกลับมาขัดขวางทุกวิธีทางจนถึงขั้นตะแบงแก้ตัวให้คนเหล่านั้น ทั้งที่หลักฐานเห็นกันชัดๆ หรือบางข้อก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานด้วยซ้ำก็สามารถรู้เองได้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ตอนนี้ภัยกำลังคุกคามสถาบัน ดังนั้น ถ้าคุณรักในหลวง คุณก็ควรจะมีหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ ส่วนกรณีที่คุณยกตัวอย่างเปรียบเทียบน่ะ มันมาใช่กับกรณีนี้ไม่ได้หรอก มันคนละประเด็นชัดๆ เราควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาทั้งหมด แทนที่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เราไปด่าฝรั่งแล้วมันจะช่วยอะไรได้เล่า ควรจะจัดการพวกคนไทยด้วยกันก่อนไม่ดีกว่ารึไง

ขอบคุณที่ให้ลิงก์มาครับ ความตั้งใจแรกคือผมอยากได้ลิงก์นั้นมาเพิ่มเติมเนื้อหาในบทความด้วยซ้ำ (เรื่องการกล่าวถึงด้วยสาระสำคัญที่ผิด) แต่กลับพบว่าเป็นทั้งเว็บบอร์ดและบล็อก ซึ่งเป็นประเภทที่สำหรับแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน (เช่นกันวิกิพีเดียไม่อ้างอิงบล็อก) จึงไม่สามารถนำมาอ้างอิงเขียนเพิ่มเติมได้ คุณอย่าเข้าใจผิดว่าผมเป็นตัวขัดขวางและแก้ตัวให้คนเหล่านั้นนะครับ ผมก็กล่าวตามสิ่งที่เห็นจึงอาจเข้าใจผิด ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัย (ที่จริงคุณก็น่าจะโพสต์ลงในนี้โดยตรงเลยแทนที่จะไปโพสต์ในเว็บบอร์ดข้างนอก) ผมก็ไม่ชอบหรอกพวกลบหลู่สถาบันใดๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องมีหน้าที่ไปแก้ต่างคำลบหลู่เหล่านั้น เพราะมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเหมือนกัน (ผมไปแจ้งความเสียเลยไม่ดีกว่าหรือ ไม่ต้องพูด-พิมพ์ให้เสียเวลา) อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังยืนยันว่าหัวข้อพระราชทรัพย์ไม่ผิดนโยบายของวิกิพีเดีย จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลบออก แต่รู้สึกว่า absolutelybangkok จะนอกประเด็นนะครับ และคุณกำลังจะสื่อว่า วิกิพีเดียคือต้นเหตุแห่งปัญหา? เหรอครับ ข้อมูลในบทความก็ได้รับการเปิดเผยมาจากที่อื่นอีกต่อหนึ่ง ไม่ได้นึกคิดเอาเอง จะมาว่าวิกิพีเดียก็กระไรอยู่นะครับ --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 16:30, 12 พฤษภาคม 2551 (ICT)
ผมมีข้อเสนออีกประการหนึ่ง ถ้าคุณไม่อยากให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ทำไมไม่ช่วยปรับแต่งสำนวนภาษาละครับ หัวข้อข้างบนน่ะ และแนะนำให้สมัครสมาชิกด้วยครับ ข้อดีนั้นมีหลายอย่างมากกว่าไอพี --ออกตาปอญปาด แตะจาม ซุญญา 17:25, 12 พฤษภาคม 2551 (ICT)

ยกมาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ -- ภาพการ์ตูนมาสคอต แทนตัว Zenith Zealotry Zenith Zealotry | 21:42, 12 พฤษภาคม 2551 (ICT)

อ้างอิง


เสนอแก้ไขคำพูดในส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ประโยคที่ว่า "ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย" ตีความได้กำกวม ควรจะเปลี่ยนเป็น "ได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมาย" แทน

--Biglobster 23:14, 26 ตุลาคม 2551 (ICT)

English wiki blocked

Does anyone have an idea as to why the Thai government decided to block the English wikipedia entry about the king? Waerth 14:11, 10 พฤศจิกายน 2551 (ICT)

Mainly reason for protecting from vandalism edition. --Octra Dagostino 15:33, 10 พฤศจิกายน 2551 (ICT)

ไม่มีเหตุผลอื่นกล่าวไว้ในสื่อนะครับ แต่มีการรวมวิพากษ์วิจารณ์การบล็อกที่ http://www.blognone.com/node/9220 --Manop | พูดคุย 13:33, 26 พฤศจิกายน 2551 (ICT)

อิสริยยศ

พระ

ตามที่ผู้ใช้:Passawuth แก้ข้อมูลพระอิสริยยศเป็น "พระสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย" ไม่ทราบว่า "พระ" คืออะไร? พระภิกษุ? ก็เห็นว่าท่านเป็นฆราวาสนินา คนทั่วไปเวลาเรียกใครว่า "พระ" ก็หมายความว่า "พระภิกษุ" นะ ไม่ทราบว่าจะเอาความหมายไหน

พระ

-คำนาม

๑. คำใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์ เช่น วัดนี้มีพระกี่องค์ พระลงโบสถ์

๒. พระพุทธรูป เช่น ชักพระ ไหว้พระในโบสถ์

๓. พระพุทธเจ้า หรือ เนื่องด้วยพระพุทธเจ้า เช่น เมืองพระ คําพระ พระมาตรัส

๔. ชื่อวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี ๔ วัน คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำ ถ้าเป็นเดือนขาดก็แรม ๑๔ ค่ำ เรียกว่า วันพระ

๕. พระเจ้า, พระเยซู, (ตามที่คริสต์ศาสนิกชนในเมืองไทยใช้อนุโลมเรียก) เช่น พระลงโทษ แม่พระ

๖. นักบวช, นักพรต, เช่น พระไทย พระแขก พระฝรั่ง พระจีน พระญวน

๗. ตัวเอกในเรื่องละคร เช่น ตัวพระตัวนาง

๘. ใช้ประกอบหน้าคําอื่นแสดงความยกย่อง (๑) เทพเจ้าหรือเทวดาผู้เป็นใหญ่ เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพิรุณ (๒) พระเจ้าแผ่นดินหรือของที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายชั้นสูง เช่น พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ (๓) สมณศักดิ์ชั้นราชาคณะ เช่น พระราชเวที พระเทพเมธี (๔) นักบวช เช่น พระแดง (๕) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระภูมิ

๙. อิสริยยศเจ้านาย เช่น พระรามคําแหง พระนเรศวร พระเทียรราชา

๑๐. บรรดาศักดิ์ข้าราชการสูงกว่าหลวง ต่ำกว่าพระยา เช่น พระสารประเสริฐ พระธรรมนิเทศทวยหาญ

๑๑. ใช้ประกอบหน้าชื่อบรรดาศักดิ์พระสนม

๑๒. โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีเมตตากรุณาทรงคุณงามความดีเหมือนพระ เช่น ใจพระ พ่อแม่เป็นพระของลูก

-คำสรรพนาม

๑. คําใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง ใช้กับผู้เป็นใหญ่ เช่น พระเสด็จโดยแดนชล, เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓

อิสริยยศ [อิดสะริยะยด]

-คำนาม

๑. ยศอันยิ่งใหญ่, ยศที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ หมายถึง สกุลยศของพระราชวงศ์ที่ถือกำเนิดมาว่ามียศทางขัตติยราชสกุลชั้นใด เช่น เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า, ถ้าพระราชวงศ์พระองค์ใดได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ ก็อาจได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็นเจ้าต่างกรมจึงต่อพระนามกรมไว้ท้ายพระนามเดิม เช่น พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

ดังนั้น พระอิสริยยศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ "พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย" อย่างเดิมนั้นก็ถูกแล้ว อย่าใช้ความคลั่งเจ้าจนเกินควรมาเขียนไปเรื่อยเปื่อยเลย

——ปอประตูน้ำ | จิ๊จ๊ะ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑, ๑๗:๒๔ นาฬิกา (GMT+7)

ประมุข

คำว่า "ประมุข" มาจากคำว่า "มุข" แปลว่า ปาก หรือส่วนที่ยื่นออกมา ประมุข หมายความว่า สิ่งที่นำไป หรือผู้นำ

พจนานุกรมราชบัณฑิตฯ ว่า "ประมุข - ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศหรือศาสนาเป็นต้น."

ไม่มีอะไรจะสูงกว่าประมุขอีกแล้ว ไม่เห็นต้องใส่ว่าสูงสุด อีกอย่างหนึ่ง เวลาท่านเขียนตำแหน่งของตนเองก็เห็นว่าเขียนว่า "พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย" อยู่แล้ว ดังนั้น คำดังกล่าวก็เหมาะสมดีอยู่แล้ว ไม่เห็นต้องแก้ไปแก้มาเลย

——ปอประตูน้ำ | จิ๊จ๊ะ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑, ๑๗:๒๗ นาฬิกา (GMT+7)

ขอเสนอว่าควรมีคำว่าพระนามควรมีคำว่า"มหาราช"ต่อท้ายด้วยครับ ส่วนภาษาอังกฤษก็ควรจะมี The Great ต่อท้าย ใครทำบทความนี้อยู่ช่วยแก้พระนามทั้งบทความด้วยครับ ขอบคุณมาก --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 61.90.108.182 (พูดคุย | ตรวจ) 17:13, 23 พฤษภาคม 2552 (ICT)

หน้าบทความเรียบร้อยดีอยู่แล้วนี่ครับ (คิดเหมือนคุณประตูน้ำข้างบนครับ)--115.67.68.66 00:30, 24 พฤษภาคม 2552 (ICT)

นำออก

ว่าด้วยจัตุรัส

ทั้งนี้ ใกล้สถานที่พระบรมราชสมภพ มีจัตุรัสแห่งหนึ่งซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองเคมบริดจ์ขอพระราชทานพระนามว่า “จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” (King Bhumibol Adulyadej Square) เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองเคมบริดจ์และโรงพยาบาลอันเป็นที่พระราชสมภพ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จไปทรงรับมอบการอุทิศจัตุรัสแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2533 ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดผ้าแพรคลุมป้ายแผ่นจารึกพระราชประวัติ ณ ที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535[1]

ความเห็น

การตัดสินพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศไทยและคนไทยคลายความโศกเศร้า จากการที่ต้องเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเท่านั้น แต่ยังทำให้ประเทศไทยได้พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน[2]

อ้างอิง

 1. ศาสตราจารย์ประภาศรี สีหอำไพ, พระคือพลังแผ่นดิน ณ "King Bhumibol Adulyadej Square", สกุลไทย (11 พฤษภาคม 2547).
 2. Bhirom Bhakdi, Soravij. "Queens of the Chakri Dynasty". สืบค้นเมื่อ 2006-08-01.

ชื่อบทความ

เปลี่ยนกลับเป็น "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ไม่ดีกว่าหรอครับ --  KungDekZa | กล่องรับความคิดเห็น | ผลงาน 16:49, 7 พฤษภาคม 2553 (ICT)

คำว่า "พระเจ้าอยู่หัว" ไม่ใช่พระนาม แล้วก็ไม่ใช่ฐานันดรศักดิ์ ซึ่งในอดีตก็มีการใช้คำว่า "พระเจ้าอยู่หัว" เรียกกษัตริย์ในรัชสมัยนั้นเช่นกัน ดังนั้นไม่ควรนำมาใช้ตั้งชื่อบทความ ผมจึงเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นอย่างเดิมแล้ว พร้อมข้อมูลล่าสุดที่เพิ่มเติมโดย Pitt --octahedron80 16:52, 7 พฤษภาคม 2553 (ICT)

ชาวไทยเชื้อสายจีน

ผมสงสัยครับ มีแหล่งข้อมูลไหนบอกได้บ้างว่าในหลวงทรงเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เพราะมีปรากฏอยู่ในหมวดหมู่ครับ ผมสงสัยว่าอาจเป็นข้อมูลที่ผิดหรือเปล่า --octahedron80 13:08, 22 สิงหาคม 2553 (ICT)

 • ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่น่าจะเพราะรัชกาลที่ 1 แซ่แต้หรือเปล่า --  KungDekZa | กล่องรับความคิดเห็น | ผลงาน 16:49, 23 สิงหาคม 2553 (ICT)
  • ถ้าไล่ดู ร.1-->ร.2....ร.9 ไม่น่าจะมีใครเป็นชาวจีน --Jo Shigeru 19:35, 23 สิงหาคม 2553 (ICT)
  • ที่ว่ารัชกาลที่ 1 แซ่แต้นั้นเป็นการเข้าใจผิดของทางราชสำนักจีนในสมัยนั้นน่ะครับ เพราะเขาเข้าใจว่ารัชกาลที่ 1 เป็นราชบุตรเขยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน(พระเจ้าตากเดิมแซ่แต้) --Mahatee | พูดคุย (ฝากข้อความ) 20:47, 23 สิงหาคม 2553 (ICT)
 • พระบิดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นช่างทองแถบชุมชนหลังวัดอนงคาราม ย่านคลองสาน เป็นชุมชนชาวจีน ลาว มุสลิม แต่ไม่ทราบว่าพระองค์มีเชื้อสายจีนหรือเปล่า -- 2T
 • ตอนนี้เอาออกไปแล้วครับ --Jo Shigeru 20:17, 25 สิงหาคม 2553 (ICT)
  • ในเมื่อยืนยันไม่ได้ก็เอาออกก่อน และผมเอาออกที่วิกิพีเดียภาษาอังกฤษด้วย (แต่ถ้ามีอ้างอิงใหม่ก็ใส่กลับเข้าไปได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา) --octahedron80 20:28, 25 สิงหาคม 2553 (ICT)
 • มีเชื้อสายจีนจากเจ้าขรัวเงิน แซ่ตัน พระบิดาของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 ครับ ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในหนังสือเรื่องแม่เล่าให้ฟัง งานพระนิพนธ์ของกรมหลวงนราธิวาสฯ ได้อธิบายว่า ญาติของพระบรมราชชนนีบางคนเล่าว่ามีบรรพบุรุษเป็นชาวเวียงจันทน์ครับ[2]

ขอโทษครับ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชชนนี (ดาวเรือง) เป็นธิดาเศรษฐีจีนครับ--1+1=2 (พูดคุย) 11:58, 15 เมษายน 2555 (ICT)

บทนำของบทความ

ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/บทนำของบทความ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช --taweethaも 13:55, 7 ธันวาคม 2553 (ICT)

คดีสวรรคตในหลวงอานันท์ไปไหน เรื่องสำคัญขนาดนี้

อย่าทำให้เสียชื่อ สารานุกรมเสรี สิ หรือจะเปลี่ยนชื่อเป็น สารานุกรมไม่เสรี ก็ได้นะ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 110.168.140.107 (พูดคุย | ตรวจ)

คุณอาจจะออกความเห็นผิดที่ บทความนี้สำหรับรัชกาลที่ ๙ ไม่ใช่รัชกาลที่ ๘ --octahedron80 23:52, 5 สิงหาคม 2554 (ICT)

ระบอบทหาร

ผมไม่เข้าใจว่าทรงสนับสนุนระบอบทหาร ไม่ทราบว่าอยู่ส่วนใดของอ้างอิง(ผมแปลไม่ถูกจริงๆ)และอ้างอิงส่วนนั้นก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเป็นเพียงการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ข่าว หากนำมาลงควรแจงไว้ด้วยว่าเป็นข่าวจริงหรือการวิจารณ์--泰和 13:22, 15 พฤศจิกายน 2554 (ICT)

ปลดล็อก

กรุณาปลดล็อกบทความนี้เพื่อปรับปรุงบทความให้เป็นบทความคุณภาพด้วยครับ--223.204.68.234 09:15, 1 มกราคม 2555 (ICT)

คุณก็ไปที่ ล็อกอิน/สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ แล้วก็สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ รอประมาณ 5-10 วันคุณก็ได้แก้ไขแล้วครับ ขอบคุณมากครับ :D--Panyatham 09:21, 1 มกราคม 2555 (ICT)

ข้อความและอ้างอิงคะ

ขอสอบถามว่า ประโยค "ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนัยแห่งการเฉลิมฉลอง ไปในทางเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มากกว่าจะแสดงออกถึงการเชิดชูสถาบันชาติ" ที่เพิ่มมา อยู่ส่วนไหนของอ้างอิงที่ใส่ไว้หรือคะ อ่านแล้วไม่พบเลยคะ ขอบคุณมากคะ --ฉัตรา (พูดคุย) 16:46, 13 เมษายน 2555 (ICT)

การใช้คำในบทความ

ดิฉันย้อนกลับไปใช้คำว่า "ชี้แจง" ตามอ้างอิงนะคะ และดิฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนไปใช้คำอื่นใด ถ้ามีเหตุผลที่เปลี่ยนก็ควรมาอภิปรายกันมากกว่าจะมาย้อนไปย้อนมาเช่นนี้นะคะ และถ้าหากยังมีการย้อนไปมาเช่นนี้อีก คงต้องมีการแจ้งก่อกวนคะ--ฉัตรา (พูดคุย) 21:14, 16 เมษายน 2555 (ICT)

ปกติผมมักไม่ชอบการออกมาดีเบตกับใครก็ตาม นอกเสียจากจะมีผู้ติดใจเข้ามาสอบถามในหน้าพูดคุย ผมก็จะตอบให้เข้าใจตรงกัน นับว่ามีความสามารถสูงส่งนะครับที่ "ลาก" ผมออกมา่ได้ถึงที่นี่
ขอใช้สิทธิ "อธิบายแย้ง" ดังต่อไปนี้นะครับ ตามลำดับของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่มีปัญหาคือ
๑.นิตยสารฟอบส์จัดอันดับให้กษัตริย์ภูมิพล (King Bhumibol) เป็นกษัตริย์ที่มีฐานะทางการเงินร่ำรวยที่สุดในโลก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน
๒.แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศ อ้า่งอิงข้อมูลจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ระบุว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ กษัตริย์ภูมิพลจึงมีทรัพย์สินส่วนพระองค์น้อยกว่าที่นิตยสารฟอบส์เผยแพร่ และมีนัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยว่า กษัตริย์ภูมิพลไม่ใช่กษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลัง
ดังนั้น เมื่อเรื่องที่ ๑ เกิดขึ้นก่อนเรื่องที่ ๒ และเรื่องที่ ๒ เป็นการอธิบายถึงข้อมูลใหม่ ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลในเรื่องที่ ๑ การใช้คำว่า "อธิบายแย้ง" จึงสมเหตุึสมผลและตรงประเด็นมากที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องมองว่า ในต้นฉบับแถลงการณ์นั้นใช้คำว่าอะไรก็ตาม -- ภาพการ์ตูนมาสคอต แทนตัว Zenith Zealotry Zenith Zealotry | เซนิทสโมสร | 17:33, 17 เมษายน 2555 (ICT)
กลับไปที่หน้า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/กรุ 1"