พูดคุย:ประเทศอิสราเอล

เพิ่มการอภิปราย
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ชื่อของหน้า

ไม่ทราบว่าทำไมชื่อของหน้าจึงเปลี่ยนเป็น รัฐอิสราเอล ครับ --Rattakorn 18:18, 26 มกราคม 2554 (ICT)

เปลี่ยนตาม http://www.royin.go.th/upload/246/FileUpload/419_1494.pdf (หน้า 2) ครับ -- 'SaRiiNN' | พูดคุย 18:35, 26 มกราคม 2554 (ICT)
กลับไปที่หน้า "ประเทศอิสราเอล"