พูดคุย:ซออู้

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

ข้อมูลแก้ไข

ต้นฉบับของบทความนี้นำข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากเว็บไซต์ http://www.dontrithai.com ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวอนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Manop (พูดคุยหน้าที่เขียน) 22:02, 14 เมษายน 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "ซออู้"