พูดคุย:จังหวัดโอกินาวะ

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
  • ถ้าต้องการจะลงบทความเกี่ยวกับเขตการปกครองต่างๆ ในจังหวัดโอะกินาว่า หรือ โอะกินะวะนี้ เช่น โยนะงุนิ จะต้องเขียนชื่อหัวข้ออย่างไรจึงจะถูกต้องครับ
  1. โยะนะงุนิ
  2. ตำบลโยะนะงุนิ
  3. อื่นๆ
  • แม่แบบ "จังหวัดโอะกินะวะ" ด้านล่าง ผมไม่แน่ใจในคำว่า งิโนะซะ กับ งิโนะวังในกล่องแม่แบบว่าเขียนถูกต้องหรือไม่ครับ183.89.45.156 16:58, 7 มกราคม 2555 (ICT)
กลับไปที่หน้า "จังหวัดโอกินาวะ"