พูดคุย:ความเชื่อ

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ ความเชื่อ

ความเชื่อปาบบุญคุณโทษที่มีส่วนต่อการกระทำของมนุษย์แก้ไข

กรรม บุญ เวรกรรม พรหมลิขิต วาสนา คือการกระทำของมนุษย์ ไม่ควรนำมาเป็น บรรทัดฐานในการใช้ชีวิต Anurak Brumpan (คุย) 22:35, 21 กุมภาพันธ์ 2563 (+07)[]

กลับไปที่หน้า "ความเชื่อ"