พูดคุย:การแปรสภาพ

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

หินบะซอลต์: หินอัคนีภูเขาไฟชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเย็นตัวและตกผลึกของหินหลอมเหลวบนผิวโลกหรือใกล้ผิวโล --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 118.172.181.105 (พูดคุย · ตรวจ) 04:18, 4 พฤศจิกายน 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "การแปรสภาพ"