พูดคุย:การบุกครองโปแลนด์

เพิ่มการอภิปราย
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
การบุกครองโปแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประวัติศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาค้นคว้าที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้อ่าน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองโปแลนด์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
การบุกครองโปแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิการทหารและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับอาวุธ ทหาร การทหาร และสงคราม ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองโปแลนด์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
การบุกครองโปแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศโปแลนด์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศโปแลนด์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองโปแลนด์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
การบุกครองโปแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิทวีปยุโรปและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับทวีปยุโรป ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ การบุกครองโปแลนด์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ชื่อของบทความแก้ไข

เนื่องจากมีผู้เสนอว่าควรมีการเปลี่ยนชื่อของบทความดังกล่าวให้เป็น การรุกรานโปแลนด์ (พ.ศ. 2482) ในฐานะที่เป็นผู้เขียนบทความเป็นส่วนใหญ่ ผมคิดว่าการใช้ชื่อบทความว่า การรุกรานโปแลนด์ (1939) เป็นการเหมาะสมดีแล้ว เนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดเป็นหลักฐานของต่างประเทศทั้งนั้นครับ จึงใช้ ค.ศ. เพื่อสื่อถึงผู้อ่านทุกคน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณผู้เสนอแนะในคราวนี้ด้วยครับ เพื่อพัฒนาวิกิพีเดียไทยต่อไปในอนาคต ขอบคุณครับ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ Horus (พูดคุยหน้าที่เขียน) 05:09, 11 ตุลาคม 2551 (ICT)

บทนำหายแก้ไข

เห็นว่ากำลังจะถูกเสนอเป็นบทความคัดสรรประจำเดือน เพื่อเป็นตัวอย่างกับบทความอื่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังได้รับพิจารณาเ็ป็นบทความคัดสรรแล้ว ส่วนบทนำถูกตัดทอนจนไม่ได้สรุปเนื้อหาของบทความ ตามที่บทความคัดสรรควรมี รบกวนช่วยดูหน่อยครับ --Sry85 21:34, 6 สิงหาคม 2552 (ICT)

  • บางส่วนของบทนำผมได้ย้ายไปลงในส่วน ทัศนะโดยทั่วไป แทนน่ะครับ ไม่ได้หายไปไหน --Horus | พูดคุย 21:39, 6 สิงหาคม 2552 (ICT)

ผมว่า ไม่ต้องแยกส่วน ทัศนะโดยทั่วไป ก็ได้นะครับ เพราะเหมือนจะเป็นบทสรุป ซึ่งก็คือบทนำ และถ้าแยกไปก็เหมือนกับเนื้อหากล่าวซ้ำกับหัวข้อย่อยอื่น ปล. คำว่า ทัศนะโดยทั่วไป หมายถึง บทสรุปรึเปล่า?--Sry85 21:44, 6 สิงหาคม 2552 (ICT)

  • เป็นการจัดไม่ให้รูปแบบมันยาวเกินไปน่ะครับ และส่วน "ทัศนะโดยทั่วไป" ก็กล่าวสรุปต้นเหตุ ลำดับเหตุการณ์ และผลลัพธ์ออกมาหมดแล้วครับ แต่ก็แก้ไขได้ตามความสมควรครับ (จะว่าไป บทความคัดสรรที่มีบทนำไม่กี่บรรทัดก็ไม่เห็นเคยมีเหมือนกันนี่นะ) --Horus | พูดคุย 21:51, 6 สิงหาคม 2552 (ICT)
กลับไปที่หน้า "การบุกครองโปแลนด์"