พุทธทำนาย หมายถึง การทำนายของพระโคตมพุทธเจ้า ถึงสถานการณ์ในอนาคต 16 ประการ รายละเอียดของคำทำนายปรากฏในอรรถกถามหาสุบินชาดก ในคัมภีร์ชาตกัฏฐกถา

รายละเอียด แก้

พระไตรปิฎก แก้

ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี ขุททกนิกาย มหาสุบินชาดก ได้กล่าวถึงบุคคลหนึ่งเล่าความฝันของตนว่า[1]

หม่อมฉันได้ฝันเห็นโคอุสุภราช ๑ ต้นไม้ ๑ แม่โค ๑ โคสามัญ ๑ ม้า ๑ ถาดทองคำ ๑ สุนัขจิ้งจอก ๑ หม้อน้ำ ๑ สระโบกขรณี ๑ ข้าวสารที่หุงไม่สุก ๑ แก่นจันทน์ ๑ น้ำเต้าจมน้ำ ๑ หินลอยน้ำ ๑ นางเขียดกลืนกิน งูเห่า ๑ หงส์ทองแวดล้อมกา ๑ เสือกลัวแพะ ๑ ดังนี้ ปริยายอันผิดจะเป็นไปในยุคนี้ ยังไม่สำเร็จ

— มหาสุบินชาดก

ชาตกัฏฐกถา แก้

ชาตกัฏฐกถา[2] อธิบายว่าเป็นคำกราบทูลของพระเจ้าปเสนทิโกศลต่อพระพุทธเจ้า ถึงพระสุบิน 16 เรื่อง แต่ละเรื่องพระพุทธได้ประทานคำทำนายว่าหมายถึงยุคเสื่อมซึ่งจะเกิดในอนาคต ดังนี้[3]

1. โคผู้สีดอกอัญชัน 4 ตัววิ่งมาจากทิศทั้งสี่ ทำทีเหมือนจะชนกัน แต่สุดท้ายไม่ชน กลับถอยห่างกันไป

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าจะเกิดทุภิกขภัย ภายหน้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล แม้มีเมฆใหญ่ตั้งเค้ามา ที่สุดกลับลอยหายไป ไม่มีฝนตก

2. ต้นกล้าเล็ก ๆ ออกดอก

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าเด็กหญิงเล็ก ๆ จะมีระดู ตั้งครรภ์ได้

3. แม่โคดื่มนมลูกโค

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าเด็กจะไม่เคารพเลี้ยงดูผู้ใหญ่ คนชราหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ จึงต้องอ้อนวอนขอจากเด็กเลี้ยงชีพตน

4. คนไม่เอาโคใหญ่เทียมแอก ไปเทียมแอกกับโครุ่น โครุ่นสบัดแอกออกเสีย ทำให้เกวียนไปไม่ได้

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าพระราชาจะไม่พระราชทานยศตำแหน่งแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ กลับตั้งยศตำแหน่งแก่คนหนุ่มเยาว์ คนเหล่านี้ไม่มีประสบการณ์ จึงไม่สามารถทำกิจต่าง ๆ ให้สำเร็จได้

5. ม้ามี 2 ปาก ผู้คนเอาหญ้าให้กินทั้งสองปากนั้น

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าพระราชาจะโง่เขลา ตั้งคนโลเล ไม่มีศีลธรรมเป็นผู้พิพากษา คนพวกนี้จะรับสินบนทั้งสองฝ่าย

6. ผู้คนเอาถาดทองคำไปให้หมาจิ้งจอกปัสสาวะรด

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าพระราชาจะไม่พระราชทานยศตำแหน่งแก่ผู้มีชาติตระกูล กลับตั้งยศตำแหน่งแก่คนสกุลต่ำ บรรดาคนมีชาติตระกูลจึงยกบุตรสาวของตนให้แต่งงานคนไม่มีสกุล เพื่อรักษาผลประโยชน์

7. ชายคนหนึ่งฟั่นเชือกอยู่ แล้วหย่อนปลายเชือกไว้ ไม่รู้ว่าสุนัขตัวหนึ่งแอบกินปลายเชือกนั้น

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าภรรยาจะขี้เมา มักแต่งตัวออกเที่ยวเตร่ ผลาญทรัพย์สมบัติของสามีไปกับชายชู้

8. ผู้คนพากันเทน้ำใส่ตุ่มที่เต็มแล้ว จนน้ำไหลนองออกก็ยังเทน้ำใส่อีก แต่ไม่มีใครเทใส่ตุ่มเปล่าที่ตั้งอยู่รอบ ๆ

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าพระราชาทั้งหลายจะตกยาก จึงเกณฑ์ประชาชนให้ละทิ้งงาน เพื่อปลูกพืชส่งเป็นส่วยเข้าคลังอย่างเดียว

9. สระน้ำแห่งหนึ่งมีฝูงสัตว์ลงไปดื่มกิน แต่น้ำกลางสระกลับขุ่นมัว ขอบสระน้ำไม่ขุ่น

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าพระราชาจะเบียดเบียนประชาชนให้เดือดร้อน ทำให้ประชาชนต่างย้ายไปอยู่ชนบทชายแดน

10. หุงข้าวหม้อหนึ่ง แต่ข้าวสุกไม่ทั่ว มีทั้งข้าวสุก ข้าวแฉะ ข้าวดิบ

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล และตกไม่ทั่วถึง

11. คนเอาแก่นจันทน์ราคาแพง ไปแลกกับเปรียงเน่า

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าอลัชชีจะมีมาก ไม่สอนตรงตามพระธรรมของพระพุทธเจ้า เพราะเห็นแก่ลาภสักการะ ประชาชนก็ไม่ใส่ใจพระธรรมแท้ ชื่นชมวาทศิลป์ แล้วมอบสักการะต่าง ๆ ให้พวกอลัชชี

12. น้ำเต้าแห้งจมน้ำ

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าถ้อยคำของคนไม่มีสกุลและพระทุศีลจะเป็นที่เชื่อถือยอมรับในสังคม

13. หินแท่งใหญ่ลอยน้ำ

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าถ้อยคำของปัญญาชนและพระมีศีลจะไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม

14. เขียดตัวเล็ก ๆ ไล่กัดกินงูเห่าตัวใหญ่

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าภรรยาเด็ก ๆ จะครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของสามี เมื่อสามีถามถึงทรัพย์เหล่านั้น นางจะโกรธแล้วด่าว่าสามีต่าง ๆ นา ๆ

15. หงษ์ทองกลายเป็นบริวารแวดล้อมกา

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า ภายหน้าพระราชาจะไม่เฉลียวฉลาด ทรงอุปถัมภ์คนไม่มีสกุล คนมีสกุลจึงพากันไปรับใช้คนไม่มีสกุลเหล่านั้นเพื่อเลี้ยงชีพของตน

16. ฝูงแกะไล่กัดกินเสือ พวกเสือกลัวแกะ ต่างพากันหนีเข้าไปซ่อนตัวในพุ่มไม้

พระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า คนไม่มีสกุลและพระทุศีลขึ้นมามีอำนาจ ต่างกดขี่คุกคามเอาทรัพย์สินจากคนมีสกุลและพระมีศีล

อ้างอิง แก้

  1. มหาสุบินชาดก, พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
  2. "มหาสุบินชาดก | มูลนิธิอุทยานธรรม". uttayarndham.org.
  3. อรรถกถามหาสุบินชาดก, ชาตกัฏฐกถา เอกกนิบาตชาดก วรุณวรรค

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้