โอเปรัตซียา "อืย" อีดรูกีปรีคลูย์เชนียาชูรีคา - ภาษาอื่น ๆ