แอ็นสท์ เอากุสท์ ผู้คัดเลือกแห่งฮันโนเฟอร์ – ภาษาอื่น ๆ