แม่แบบ:Template link with linked braces – ภาษาอื่น ๆ