แม่แบบ:Citation Style documentation/cs1 – ภาษาอื่น ๆ