แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน/2560 ธันวาคม 6 - ภาษาอื่น ๆ