แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน/2560 ตุลาคม 16 – ภาษาอื่น ๆ