แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน/2560 ตุลาคม 12 - ภาษาอื่น ๆ