แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน/2560 ตุลาคม 10 - ภาษาอื่น ๆ