แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน/2559 พฤศจิกายน 8 - ภาษาอื่น ๆ