แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน/2559 ธันวาคม 9 - ภาษาอื่น ๆ