แม่แบบ:เหตุการณ์ปัจจุบัน/2559 ธันวาคม 6 - ภาษาอื่น ๆ